Коритнік Володимир Васильович


Повноваження за розподілом посадових обов’язків

Організовує роботу районної у місті ради, її виконавчого комітету: 
- скликає сесії районної у місті ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце їх проведення, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде пленарні засідання районної у місті ради;
- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної у місті ради, затвердження на посадах заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
- координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
- сприяє депутатам усіх рівнів у виконанні їх повноважень;
- організовує на території району проведення виборів та референдумів відповідно до чинного законодавства;
- представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та рухами, релігійними та громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами на території району;
- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
- підписує рішення, протоколи сесії районної у місті ради;
- організовує роботу по розгляду звернень громадян;
- здійснює керівництво виконавчим комітетом ради;
- звітує перед радою про діяльність виконавчого комітету районної у місті ради;
- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради;
- в межах своїх повноважень видає розпорядження;
- організовує на основі колегіальності роботу виконкому, скликає його засідання, координує діяльність осіб, що входять до складу виконкому, організовує виконання рішень виконавчого комітету, підписує рішення виконкому;
- вживає у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідних заходів щодо забезпечення громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;
- укладає, відповідно до чинного законодавства, договори щодо виконання робіт і надання послуг, необхідних для здійснення повноважень районної у місті ради та її виконавчого комітету;
- сприяє діяльності прокуратури, районного суду, міського управління юстиції, Північної МДПІ, районного відділу КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Жовтнево-Тернівського об'єднаного районного військового комісаріату, управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі;
- спрямовує і контролює роботу фінансового відділу та відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної та правової роботи;
- очолює цивільну оборону району, комісію з питань захисту прав дитини, комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, районну раду з питань безпечної життєдіяльності населення, комісію з питань забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- веде особистий прийом громадян.