Інформація, статті

21.11.2017 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

02.11.2017 До уваги платників!

26.10.2017 Зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III

11.10.2017 Про пенсійну реформу

21.09.2017 Перерахунок пенсії

03.08.2017 Пенсійна реформа: запитання та відповіді

20.07.2017 Збільшуй свій страховий стаж!

11.07.2017 Державна служба та державна мова

03.07.2017 Заробітна плата у конверті: вигода чи небезпека?

14.04.2017 Інформація щодо пільг  зі сплати ЄСВ у вигляді компенсації витрат на сплату ЄСВ у розмірі від 50% до 100%

06.04.2017 Дотримання мінімального розміру заробітної плати - обов’язок кожного роботодавця

30.01.2017 Про стан виконання Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» № 1066-VIII від 31.03.2016 року

27.01.2017 Про підвищення мінімальної заробітної плати

05.01.2017 Про  виконання  вимог Закону України “Про запобігання корупції” в Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області

19.12.2016 Реалізація та захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

02.12.2016 Пенсійне забезпечення інвалідів

27.09.2016 Турбота про людей похилого віку  

07.07.2016 Інформація про оподаткування пенсій

01.07.2016 Запитання та відповіді щодо пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб 

20.05.2016 Несплачений внесок – втрачена пенсія

26.08.2015 Пенсійне забезпечення осіб, які брали участь в АТО та членів їх сімей 

21.08.2015  Механізм управління накопичувальної пенсійної системи

15.05.2015  Накопичувальна пенсійна система

30.04.2015  Навіщо потрібна трудова книжка?

29.09.2014  Пенсійний калькулятор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів сам по собі не є корупцією і не утворює складу корупційного делікту, однак, залишаючись неврегульованим, він створює передумови для зловживання владою, відхилення від суспільних очікувань, корупції. За порушення вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачено адміністративну і дисциплінарну відповідальність.

Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014, регламентує питання, пов'язані з конфліктом інтересів на публічній службі та його врегулюванням. Важливою новацією Закону є запровадження цим законом механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за участі спеціально уповноваженого державного органу- Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів насамперед необхідно з'ясувати сутність ключового терміну-конфлікт інтересів.

Отже, конфлікт інтересів- це конфлікт між публічно-правовими обов'язками і приватними інтересами державної посадової особи, за якого її приватні інтереси, котрі випливають з її положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов'язків або функцій. Іншими словами, конфлікт інтересів- це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов'язки , має приватний інтерес(особисту заінтересованість), який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести. При цьому, приватний інтерес не обмежується фінансовими чи матеріальними інтересами або тими інтересами, які дають службовій особі пряму особисту вигоду, в тому числі неправомірну. Це означає, що конфлікт інтересів може бути пов'язаний із цілком правомірними діями службовця як приватної особи, його належність до громадських організацій, сімейними інтересами тощо, за умови, що ці інтереси здатні з певною вірогідністю реально спричинити неналежний вплив на виконання цією службовою особою своїх службових повноважень. Таким чином, незважаючи на те, що далеко не кожен конфлікт між службовими повноваженнями і приватним інтересом здатен призвести до неправомірних рішень чи діянь, кожен із конфліктів інтересів здатен створити таку ситуацію у випадку, якщо не буде вчасно та належним чином задекларований, оцінений та врегульований.  

Відповідно до Закону можуть бути:

- потенційний конфлікт інтересів;

- реальний конфлікт інтересів.

Потенційний конфлікт інтересів- наявність в особи приватного інтересу у галузі, у якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів- суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

У статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” передбачено:

необхідність вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі- Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Цією статтею передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч Закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.   

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Безпосередній керівник  або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов'язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

Звертаємо вашу увагу, що у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до територіального органу Національного агентства. 

(21.11.2017)

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ!

11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148) (опубліковано в газеті «Голос України» 10 жовтня 2017 року № 188).

Законом № 2148 внесено зміни до деяких законодавчих актів України в частині адміністрування платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду України, а також щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

1. Зміни до  Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про нотаріат» щодо удосконалення порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Запроваджується щоквартальне подання нотаріусами до органів Пенсійного фонду України звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Встановлено, що звіти подаються нотаріусами до органу Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна платниками здійснюється також за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

На обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України нотаріуси протягом 10 робочих днів надаватимуть довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Крім того, на запити Пенсійного фонду України та його територіальних органів надаватиметься інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Зазначені зміни набирають чинності з 11 жовтня 2017 року.

На сьогодні Пенсійним фондом України опрацьовуються зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 09.11.1998 № 1740, щодо форми та порядку подання нотаріусами звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна.

2. Зміни до  Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - в частині уточнення порядку відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 частини першої     статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та призначених після дня набрання чинності зазначеним Законом відповідно до пунктів 2-8 частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у період до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Крім того, згідно підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону № 2148 підприємства та організації (крім сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на:

- підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

- на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком  № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 цього Закону.

Покриття зазначених витрат здійснюється до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за раніше діючим порядком.

Зазначені зміни набирають чинності з 1 січня 2018 року.

3. Зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - в частині сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка з 1 січня 2018 року становитиме п’ятнадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

За осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, сплачуватиметься єдиний внесок. Органи соціального захисту населення подаватимуть до органів доходів і зборів звітність щодо нарахування єдиного внеску за таких осіб.

Платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Єдиний внесок для таких платників нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. Єдиний внесок сплачуватиметься зазначеними платниками до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, скасовано норму щодо можливості сплачувати єдиний внесок у сумі, яка не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску. Такі платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць.

Змінено строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. Єдиний внесок такі платники сплачуватимуть за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Передбачено, що договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

Зазначені норми набирають чинності з 1 січня 2018 року.

4. Зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - в частині покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який сплачується підприємствами, установами, організаціями за працюючих осіб з інвалідністю у розмірі 8,41%, підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, у розмірі 5,3 %, підприємствами та організаціями громадських організацій  осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких  осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, у розмірі 5,5 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих  осіб з інвалідністю.

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом сум від застосування вищезазначених пільгових розмірів єдиного внеску здійснюватиметься у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із Державною фіскальною службою України.

На сьогодні вищезазначений порядок опрацьовується Пенсійним фондом України.

Для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платники єдиного внеску розраховуватимуть та відображатимуть у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п’ятою та та чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

Зазначені норми набирають чинності з 11 жовтня 2017 року.

5. Зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» -  в частині вилучення положень щодо фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до цього Закону, та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку має право науковий працівник, за рахунок коштів наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів.

Враховуючи, що зазначені зміни набрали чинності з 11.10.2017, за жовтень 2017 року сума, належна до сплати, визначається пропорційно календарним дням жовтня місяця шляхом ділення різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку має право науковий працівник, на 31 (кількість календарних днів у жовтні) та множенням на 10 (кількість календарних днів до набрання чинності зазначених змін).

Починаючи з листопада 2017 року фінансування вищезазначеної різниці платниками не здійснюється.

Заборгованість зі сплати різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за періоди до 11.10.2017 року стягується в судовому порядку.

(02.11.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III

Криворізьке північне об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148, яким внесено зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III, та з метою правильності застосування норм чинного пенсійного законодавства повідомляє:

Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пенсії за особливі заслуги перед Україною починаючи з 11.10.2017 встановлюються територіальними органами Пенсійного фонду України.

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до територіального управління Пенсійного фонду України заява про встановлення пенсії з необхідними документами.

Рішення про встановлення (перерахунок, відмову) пенсії за особливі заслуги перед Україною по всіх заявах, поданих після 11.10.2017, приймаються територіальними управліннями Пенсійного фонду України, в тому числі щодо осіб, зазначених у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», а саме:

- ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

- особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

- депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

- матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку

Заяви, подані до 11.10.2017 розглядаються у раніше встановленому порядку.

Законом № 2148 змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною:

 - з дня звернення за встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною з усіма необхідними документами (але не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148);

- з дня набуття права на пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права (не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148).

У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

(26.10.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Про пенсійну реформу

03 жовтня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

Основними змінами, які впливатимуть на розмір пенсії є:

- осучаснення пенсій (перерахунок) з 01.10.2017, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки (3764,40грн.), із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%,

- - перерахунок мінімальної пенсії за віком  непрацюючим пенсіонерам в розмірі прожиткового мінімуму (визначеного станом на 1 жовтня 2017 року), який складає 1452 грн.,

- відновлення з 01.10.2017 виплати пенсій працюючим пенсіонерам у повному обсязі  незалежно від отримуваного заробітку (доходу),

- особам, яким призначені спецпенсії після 01.10.2011 (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) в період роботи на посадах, які пердбачені законами України “Про державну службу” “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів” виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.  Після звільнення — поновлюється виплата спецпенсії в повному розмірі.

 Зазначені пенсії, призначені до 01.10.2011, в період роботи на посадах, які передбачені спецзаконами, виплачуються у розмірах, обчислених відповідно до цих Законів.

-  з  01.10.2017  скасовуються пенсії за вислугу років працівникам освіти та охорони здоров’я, крім артистів. При цьому, особам, які на 01.10.2017 мали стаж та відповідний вік, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, така пенсія призначається за їхнім зверненням в будь-який час,

- з 01.10.2017 збережено право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали  п'ятеро дітей або інвалідів з дитинства (50 років), військових — учасників бойових дій (55 років), ліліпутів і диспропорційних карликів  (40/45 років), чорнобильців (зі зниженням пенсійного віку).

- зберігаються умови для призначення пенсій  за віком у 2017 році  із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за останні три роки (2015, 2016 та 2017) —                  3764,40 грн., із застосуванням вартості одного року страхового стажу -  1,35%. З 01.01.2018 по 31.12.2018 призначення пенсій проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за два останні роки (2016 та 2017) та коефіцієнту стажу – 1%,

- починаючи з 01.01.2018 право на призначення пенсії після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, у яких страховий стаж буде не менше 25 років. Вимога до мінімального страхового стажу поступово збільшуватиметься (щороку на 1 рік). У 2028 році право на призначення пенсії  за віком після досягнення 60 років мають тільки ті особи, у яких не менше 35 років стажу.

-  у 2018 році при наявності страхового стажу від 15 років до 25 років, право на пенсію за віком матимуть особи, які досягли 63 років. Щорічно цей стаж буде збільшуватися на 12  місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році. Тобто, у 2028 році право на пенсію у віці 63 роки матимуть особи зі стажем роботи від 25 до 35 років.

-  починаючи з 1 січня 2019 року при наявності страхового стажу від 15 до 16 років, пенсії призначаються після досягнення віку 65 років.  Щорічно цей стаж буде збільшуватися на 12 місяців до досягнення діапазону від 15 до 25 років у 2028 році,

- починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку,

-  до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 цього Закону включаються періоди:

підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування:

- з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, незалежно від сплати внесків;

- з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення (відмови) від сплати єдиного внеску),

- перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно,

- навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно.

- перерахунки працюючим пенсіонерам по стажу або по стажу та заробітку з  1 квітня 2018 року будуть проводитися автоматично для тих осіб, які мали право на такий перерахунок, але не звернулися із заявою до 1 березня  2018 року,

-  договором про добровільну участь передбачена можливість одноразової сплати особою єдиного внеску  за 2 роки.

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт:

-  за період до 12 місяців х 2;

- за період від 13 до 24 місяців х 1,5.

- спеціальні пенсії автоматично переводяться на пенсії, обчислені на загальних  підставах, якщо розмір такої пенсії збільшується,

-  з 01.01.2018 для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, буде встановлено в розмірі 40 % мінімальної заробітної плати, визначеної законом, і не має бути меншим прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.    

(11.10.207)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ

Відповідно до статті 42 Закону України«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» з1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону,
із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення", та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.

СТРОКИ  ПРОВЕДЕННЯ  ПЕРЕРАХУНКУ  ПЕНСІЇ

Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» перерахунок призначеної пенсії, крім випадків, передбачених частиною першою статті 35, частиною другою статті 38, частиною третьою статті 42 і частиною п'ятою статті 48 цього Закону, провадиться в такі строки:

- у разі виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;

- у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩО САМЕ ЗМІНИТЬСЯ У РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЙ?

1. За новими правилами, на пенсію впливатимуть:

• середня заробітна плата застрахованої особи. При розрахунку пенсії до уваги береться персональна заробітна плата особи за всі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року;

• середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за даними Пенсійного фонду України, за попередні 3 роки (за 2014-2016 рр. - у розмірі 3764,4 грн. (на сьогоднішній день для 8,2 млн. осіб пенсія розрахована за застарілим показником зарплати - 1198 грн. було 2007 року);

• тривалість страхового стажу, протягом якого особа сплачувала пенсійні внески;

• вартість одного року страхового стажу. Згідно із запропонованими Урядом змінами до пенсійного законодавства, вартість одного року страхового стажу зменшується з 1,35% до 1% у формулі визначення коефіцієнту страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу (Кс) - один із показників (коефіцієнтів), який використовується у формулі обчислення пенсії. Кс напряму залежить від тривалості стажу застрахованої особи.

Розмір пенсії за віком розраховується у такому порядку:

Розмір пенсії = Сз х ІКЗ х Кс

Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, за даними Пенсійного фонду України.

ІКЗ - Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати обчислюється як співвідношення розміру отримуваної персональної зарплати особи по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду України (дані про таку зарплату кожен може отримати в будь-якому відділенні Пенсійного фонду України).

Кс - коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, яка включає тривалість місяців роботи особи та величину оцінки одного року страхового стажу (у розрахунку на місяць). Сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а з січня 2018 року цей показник знизиться та становитиме 1%.

Уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року перерахувати раніше призначені пенсії із використанням середньої заробітної плати на рівні 3764,40 грн. (середній розмір заробітної плати за 2014, 2015 та 2016 роки). Цей показник також застосовується для обчислення пенсій, що призначаються в 2017 році. Такий перерахунок пенсій називається «осучасненням» пенсій.

2. ЩО ТАКЕ «ПЕНСІЙНИЙ КОРИДОР»?

Сьогодні право на пенсію за віком мають чоловіки, яким виповнилося 60 років, і жінки, яким виповнилося 58 років (60 років починаючи з 2021 року), за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, в яких страховий стаж буде не менше 25 років. Вимога до мінімального страхового стажу буде поступово збільшуватися (щороку на один рік). У 2028 році право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, у яких буде не менше 35 років стажу.

Особи матимуть право на пенсію за віком у віці 63 роки за наявності на 1 січня 2018 року стажу від 15 до 25 років. У наступні роки цей стаж щорічно буде відповідно збільшуватися на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році. Тобто, у 2028 році право на пенсію у віці 63 роки матимуть особи зі стажем роботи від 25 до 35 років.

Якщо особа станом на 1 січня 2019 року матиме стаж від 15 років, але меншої тривалості, ніж це необхідно для призначення пенсії у 63 роки, пенсія буде призначатись тільки при досягненні 65 років. Мінімальний стаж, необхідний для отримання пенсії із солідарної системи, щорічно збільшуватиметься на 12 місяців. Тобто, у 2020 р. мінімальний стаж складатиме від 15 до 17 років, у 2021 р. - від 15 до 18 років, у 2022 році - від 15 до 19 років і т. д. У 2028 році особи зі стажем від 15 до 25 років матимуть право на пенсію у 65 років.

При цьому передбачається надати можливість особі призначати пенсію після допрацювання нею необхідної тривалості страхового стажу, який було визначено на дату досягнення пенсійного віку (60, 63, 65 років), тобто після того, як особа допрацює необхідну тривалість стажу.

3. ЯКИЙ САМЕ ЗАРОБІТОК ВРАХОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ?

Для обчислення пенсії враховується тільки офіційна заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, тобто заробіток, з якого сплачено внески. За бажанням особи для розрахунку пенсії може бути враховано заробіток за будь-які 5 років підряд за більш ранній період (до 1 липня 2000 року). Це можливо за умови надання особою довідки (підтвердження) про заробітну плату (з первинними документами) або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців. Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, враховується за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

 

 

 

 

 

 

 

Збільшуй свій страховий стаж!

Із 01.01.04 набув чинності Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, відповідно до якого кожній особі необхідно набути не трудовий, а страховий стаж, що складається із місяців. Місяць, за який не сплачені страхові внески, не зараховується до страхового стажу людини.

Згідно із статтею 24 Закону №1058 до страхового стажу, при призначенні пенсії, зараховуються лише ті періоди, за які сплачено внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за умови, що сума страхових внесків, сплачених за відповідний місяць, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, починаючи з моменту набуття чинності Закону України № 1058, тобто з 01.01.2004. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладання договору.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Куди необхідно звернутись?

Особи, які бажають взяти добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування подають заяву до органу доходів і зборів за місцем проживання. В строк не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви від особи, органом доходів і зборів укладається договір.

Хто може взяти участь ?

- особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску.

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України.

- громадяни України, які проживають або постійно працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства.

РОЗМІРИ страхових внесків за Договорами добровільного страхування

Період з - до

Розмір мінімального страхового внеску за місяць

Розмір максимального страхового внеску за місяць

з 01.01.2017
до 30.04.2017 (мінімальна зарплата 3200 грн) (прожитковий мінімум для працездатних осіб 1600 грн)

704 грн (3200 х 22%)

8 800 грн (40 000 х 22%)

з 01.05.2017 до 30.11.2017 (мінімальна зарплата 3200 грн) (прожитковий мінімум для працездатних осіб 1684 грн)

704 грн (3200 х 22%)

9 262 грн (42 100 х 22%)

з 01.12.2017
до 31.12.2017 (мінімальна зарплата 3200 грн) (прожитковий мінімум для працездатних осіб 1762 грн)

704 грн (3200 х 22%)

9 691 грн (44 050 х 22%)

Пам’ятайте ! Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дозволить Вам мати повний страховий стаж!

(20.07.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ДЕРЖАВНА МОВА

Згідно зі статтею 21 Закону України “Про державну службу” вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Особливу увагу необхідно звернути на те, що в переліку документів необхідних для подання до державної установи особами, які бажають взяти участь у конкурсі є посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Згідно із пунктом 1 Розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” пункт 5 частини першої статті 25 Закону набрав чинності з 01 травня 2017 року.

Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння державною мовою.

Отже, особи, які претендують на зайняття посад державної служби за результатами конкурсу, подають повний перелік документів, передбачених частиною першою статті 25 Закону, включаючи посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) надаються вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

 Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

(11.07.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата у конверті: вигода чи небезпека?

Якщо роботодавець віддає своїм працівникам заробітну плату «в конверті» без оформлення трудового договору, без занесення відповідного запису про місце роботи в трудовій книжці або, якщо заробітна плата нарахована згідно розрахункової відомості менше тієї суми, що знаходиться «в конверті» - працівник втрачає:

 Офіційну щомісячну заробітну плату, із розрахунку якої буде призначатися трудова пенсія по новому пенсійному законодавству, а при роботі без договору – і весь трудовий стаж;

 Заробітну плату під час щорічної відпустки (відпускні) і саму відпустку, що належить працівникові по закону;

 Грошову компенсацію за невикористані дні відпустки;

 Суму індексації заробітної плати у зв’язку з підвищенням цін;

 Всі доплати, що передбачені трудовим законодавством: за роботу в нічний час, за понаднормові роботи і роботу у святкові дні тощо;

 Допомогу по тимчасовій непрацездатності на час лікарняного (лікарняні), а жінки ще й допомогу по вагітності та пологам;

 Оплату та суму відпустки  по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (а при необхідності – відпустку до 6-річного віку);

 Суму належного щомісячного  відшкодування збитку  у випадку трудового каліцтва або профзахворювання (регрес), а також одноразової виплати допомоги (в т.ч. родині у випадку смерті працівника);

 Вихідну допомогу (середньомісячну заробітну плату) при звільненні працівника під час скорочення штатів;

 Допомогу по безробіттю, розмір якої залежить від офіційної середньомісячної заробітної плати;

 Інші можливості повернути через звернення до суду належні працівникові суми грошової допомоги, компенсації і взагалі пред‘явити претензії роботодавцю, тому що працівник працює на нелегальному положенні.

 Розрахунок пенсійних виплат обліковується через суми проведених відрахувань, тому необхідно пам’ятати: нелегальна заробітна плата обов’язково матиме негативні явища, а саме: для роботодавців – штрафи та кримінальну відповідальність, для працівників – відсутність пенсії та соціальну незахищеність.

Працівники Криворізького північного об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області постійно закликають до оформлення трудових відносин легально, щоб не дати українцям бути ошуканими. Отримати державні гарантії у сфері праці та соціального захисту можуть лише ті люди, які працюють офіційно і мають «білу» заробітну плату. Достойна пенсія, лікарняні, послуги Служби зайнятості, оплачувана відпустка – усе це недоступно для тих, хто отримує зарплату в конверті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законом України «Про зайнятість населення» передбачені пільги  зі сплати ЄСВ у вигляді компенсації витрат на сплату ЄСВ у розмірі від 50% до 100%, а саме:

1.  ч. 3 Ст. 24 Закону передбачено компенсацію 50% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував працівникові зарплату в розмірі не менше 3-х мінімільних зарплат. Така компенсація виплачується ПФУ згідно Постанови КМУ від 13 березня 2013 р. N 153;

2. Ст. 26 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцям, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років соціально незахищених громадян ("які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці"), направлених центром зайнятості. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін (зверніть увагу — йдеться саме про згоду сторін, а не за власним бажанням працівника) до закінчення 2-річного строку сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету відповідного фонду або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний;

3. Ст. 27 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років безробітних, направлених центром зайнятості, на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного.

Нагадаємо, що до суб'єктів малого підприємництва (СМП) відносяться фізичні особи-підприємці та юридичні особи з середньою кількістю працівників на рік до 50 осіб і річним доходом до 10 млн. євро (ч.2 ст. 55 Господарського кодексу України).

Як і у випадку роботодавців, які працевлаштовують недостатньо конкурентоспроможних громадян, при звільненні працівника, за якого виплачувалася така компенсація, з ініціативи роботодавця до закінчення дворічного терміну з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до відповідного бюджету (залежно від джерела компенсації) або на його робоче місце за направленням місцевого центру зайнятості в межах дворічного терміну працевлаштовується інший безробітний.

Постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347  затверджено  Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва. 

У цьому Порядку термін «компенсація» означає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI ЄСВ, сплаченого за працевлаштованого за направленням територіального органу Державної служби зайнятості на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

Відповідно до цього Порядку право на компенсацію ЄСВ, зокрема, мають:

- роботодавці, які працевлаштовують на нове робоче місце строком не менше ніж на 2 роки за направленням територіального органу ЦЗ зареєстрованих безробітних із числа молоді, яка закінчила або припинила навчання та яка вперше приймається на роботу;
- роботодавці, які є СМП і працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу.

Більш детальну інформацію про порядок отримання компенсації на сплату ЄСВ Ви можете отримати в Криворізькому північному об’єднаному управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області.

(14.04.2017)

 

 

 

 

Дотримання мінімального розміру заробітної плати - обов’язок кожного роботодавця

Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік, затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 р. N 1801-VIII, складає 3200 грн. на місяць (або 19,34 грн. за годину у погодинному розмірі).

З 1 січня 2017 року жодному працівнику, у тому числі у бюджетній сфері, не може нараховуватись заробітна плата менше 3200 грн. за повний місяць. 

Незалежно від того, працюєте ви за наймом у юридичної особи або у фізичної особи-підприємця — вони є для вас роботодавцями і зобов’язані дотримуватись норм діючого законодавства.

Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше, ніж у встановленому законодавством розмірі, яка може складатися з: окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

УВАГА! Правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не працює, коли згідно трудового договору, робота проводиться на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної норми праці.

У цих випадках заробітна плата нараховується пропорційно виконаному обсягу роботи. Також необхідно пам’ятати, що у цьому випадку страховий стаж буде так само зараховуватись пропорційно.

У разі недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність. 

(06.04.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про стан виконання Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» № 1066- VIII від 31.03.2016 року

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» від 31.03.2016 № 1066-VIII, яким поширено дію Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» на працівників, які видобувають магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди.

Абзацом 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», які працювали на підземних роботах не меньш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80% середньої плати шахтаря, але не меньш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

У зв’язку з цим запрошуємо до управління пенсіонерів, на яких поширено дію Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» від 31.03.2016  № 1066-VIII.

(30.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підвищення мінімальної заробітної плати

Сьогодні детінізація економіки є приоритетним та принципово важливим напрямком державної політики України. Підвищення рівня соціальної захищеності громадян потребує значних обсягів фінансових ресурсів та збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Враховуючи, що основним джерелом надходжень до бюджету Фонду є нарахування на фонд оплати праці, відповідно від його зростання залежить і фінансова стійкість Пенсійного системи та майбутні соціальні гарантії працюючих.

Основним досягненням приоритетних дій уряду в соціальній сфері є посилення соціального захисту працюючих громадян. Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі на рівні 3 200 грн.

Держава створила достатні умови для роботодавців, які мають змогу підвищувати заробітну плату для працівників. Завдяки рішенню парламенту податкове навантаження на фонд оплати праці минулого року було зменшено – з 38% до 22%. Цей крок дає можливість зменшити тіньові, неофіційні заробітні плати та відмовитись від переводу своїх працівників на скорочений робочий тиждень, день.

Питання щодо дотримання вищезазначеного законодавства з подальшим підвищенням рівня життя наших громадян, зокрема рівня пенсійного забезпечення та встановлення справедливості під час нарахування пенсій залежить від страхового стажу та сплачених внесків.

(27.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  виконання  вимог Закону України “Про запобігання корупції” в Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області

Закон  України  «Про запобігання корупції» визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в публічній та приватній сферах суспільних відносин, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, відповідальність  за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Зазначений Закон докорінно змінює загальнодержавний підхід до розуміння корупції та антикорупційних заходів, містить низку новел та  правових інститутів.  Закон України «Про запобігання корупції» зосереджено на механізмах, спрямованих на запобігання виникненню та врегулюванню корупції.

Одним із основних механізмів запобігання корупції є запровадження добору висококваліфікованих кадрів, які б одночасно відповідали вимогам доброчесної поведінки.

Закон «Про запобігання корупції» приділяє велику увагу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Особи, уповноважені на виконання функцій держави зобов’язані вживати заходів щодо недопущення та врегулювання реального чи потенціального конфлікту інтересів.

При працевлаштуванні на посади державної служби, кандидат зобов’язаний подати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік та у разі призначення на посаду пройти спеціальну перевірку. Під час спеціальної перевірки перевірятиметься не лише достовірність поданої інформації про фінансовий, майновий стан, наявність у кандидата та близьких йому осіб корпоративних прав, про притягнення до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення, а і відомості про стан здоров’я,  освіту кандидата тощо.

Зі вступом на публічну службу діяльність державного службовця супроводжується низкою обмежень, пов’язаних із забороною:

- займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

- входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 - використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

- безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб;

- працювати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким особам.

У разі вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи уповноважені на виконання функцій держави притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно – правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Зазначені положення Закону набувають більшої ваги з огляду на те, що суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону стають не лише посадові особи, які отримують заробітну плату з державного або місцевих бюджетів, а і особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Це, зокрема стосується осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу під час розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а також у встановлених законом випадках інші особи).

З урахуванням того, що на сьогодні однією з причин поширення корупції в державі є толерантне ставлення громадян до цього ганебного явища, ще одним важливим механізмом запобігання корупції, що знайшов своє місце в Законі, є залучення громадськості до участі у запобіганні та протидії корупції та інформування населення щодо результатів реалізації державної антикорупційної політики.

Ці положення Закону мають особливу важливість з огляду на необхідність встановлення громадського контролю за діяльністю влади з боку громадського суспільства. При цьому, Закон передбачає, державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Механізмом, спрямованим на запобігання поширення корупції, є також створення єдиних засад формування державної антикорупційної політики. Цей напрямок антикорупційної діяльності забезпечуватиме Національне агентство з питань запобігання корупції, яке згідно із Законом проводитиме аналіз, зокрема:

- стану запобігання та протидії корупції в Україні;

- організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо  корупції;

- формування  та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно – правових актів з цих питань тощо.

Останній напрямок діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції є важливим з огляду на те, що як доводить практичний досвід, на сьогодні, поширені випадки наявності дефектів нормативно-правових актів, які дозволяють в подальшому посадовим особам при виконанні своїх службових обов’язків вчиняти корупційні правопорушення.

Протидія корупції включає широкий спектр заходів, спрямованих на зменшення її обсягів та обмеження впливу на соціальні процеси, усунення соціальних передумов корупції, причин і умов корупційних правопорушень.

Міжнародний досвід свідчить про те, що застосування таких механізмів запобігання корупції дозволяє значно знизити рівень поширення корупції в державі.

Систематично розглядаючи питання антикорупційного законодавства на семінарах «Правова освіта» в  Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, працівники управління мають необхідну базу знань щодо  заходів та механізмів спрямованих на запобігання виникненню корупції, а також відповідальності за корупційні правопорушення, що суттєво впливає на попередження корупції в управлінні.

(05.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація та захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівними для всіх людей. Рівність прав громадян України, закріплена статтею 21 Конституції України, де зазначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Права людини, як правило, відображають людські можливості, і тому вони можуть бути здійсненими лише за наявності певних юридичних засобів (механізмів), наприклад, право на соціальне забезпечення неможливо реалізувати, без встановленої відповідної юридичної процедури. Захист непрацездатних та працездатних осіб, людей похилого віку, дітей та підтримка кожної людини, яка втратила джерела для існування з незалежних від неї причин є загальновизнаною домінантою державотворення в цивілізованому суспільстві і знаходить своє правове закріплення в законодавчих та інших нормативно-правових актах.

Так статтею 46 Конституції України закріплено право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також старості та в інших випадках, передбачених законом. З виходом на пенсію людина втрачає поточні джерела прибутку і розраховує на державну систему пенсійного забезпечення. Пенсіонери становлять значну частину населення суспільства, і держава не може не звертати уваги на таку чисельну категорію громадян. Уряд гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом виплати пенсій, а також регулярного перегляду її розмірів.

Основним завданням Пенсійного фонду є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України – є реалізація конституційного права громадян на звернення, що допомагає підвищити якість обслуговування та захистити права людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України. Для Пенсійного фонду України належний рівень інформованості населення щодо своїх прав та обов’язків є запорукою успішного втілення державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Своєчасне і доступне інформування громадян про зміни в пенсійному законодавстві, про їх права і обов’язки з питань пенсійного забезпечення – важлива частина відносин Пенсійного фонду з суспільством.

На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права на звернення, це насамперед Закон України “Про звернення громадян” та Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Для реалізації права громадян на звернення за соціальним захистом в Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області функціонують два відділи та сектор з обслуговування громадян. Система “єдиного вікна”, яка реалізована в управлінні дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування. “Єдине вікно” забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість та зрозумілість дій при їх отриманні. Кожний громадян має право на отримання інформації та консультацій з питань пенсійного забезпечення; одержання вичерпних відповідей на звернення у строки, встановлені законодавством; участь в засіданнях комісій з розгляду питань щодо призначення та перерахунку пенсії; ознайомлення з матеріалами особистої пенсійної справи; вибір організації, яка буде здійснювати виплату та доставку пенсій; оскарження рішень та дій управління до органу Пенсійного фонду вищого рівня або в судовому порядку тощо.

Важливими джерелами інформації, які широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України „Пенсійний кур'єр" та „Вісник Пенсійного фонду України", на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов'язків роботодавців та застрахованих осіб. Для отримання відповідей фахівців на різні проблемні питання функціонує веб-портал Пенсійного фонду України. Користувачі веб-порталу в будь-який час, маючи доступ до мережі Інтернет, отримають можливість ознайомитися зі своїми індивідуальними даними про заробітну плату і страховий стаж, а пенсіонери можуть переглянути особисті пенсійні виплати.

Підсумовуючи зазначене вище можна зробити висновок, що органи Пенсійного фонду виконують одну з найважливіших соціальних функцій у державі - здійснення пенсійного забезпечення наших громадян, тому одним із основних пріоритетів Пенсійного фонду України є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України.

(19.12.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсійне забезпечення інвалідів

Виплати, що призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства), передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Така пенсія в солідарній системі призначається за рахунок коштів Пенсійного фонду.

У випадку настання інвалідності, внаслідок загального захворювання, пенсія по інвалідності призначається за наявності необхідного страхового стажу. При цьому варто зазначити, що пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначається органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Щодо страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності, слід зазначити, що особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією. Для призначення пенсії за І групою інвалідності, залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією слід мати від одного року до 10 років страхового стажу (ст. 32 та п.4-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування»):

для інвалідів I групи та інвалідів ІІ групи (до 01.01.2017):

до досягнення особою 25 років включно - 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3; від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4; від 35 років до досягнення особою 37 років включно - 5; від 38 років до досягнення особою 40 років включно - 6; від 41 року до досягнення особою 43 років включно - 7; від 44 років до досягнення особою 48 років включно - 8; від 49 років до досягнення особою 53 років включно - 9; від 54 років до досягнення особою 59 років включно - 10;

для інвалідів II (з 01.01.2017) та III групи:

до досягнення особою 23 років включно - 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2; від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4; від 32 років до досягнення особою 33 років включно - 5; від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 6; від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 7; від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 8; від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 9; від 43 років до досягнення особою 45 років включно - 10; від 46 років до досягнення особою 48 років включно - 11; від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 12; від 52 років до досягнення особою 55 років включно - 13; від 56 років до досягнення особою 59 років включно - 14.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років. Разом з цим, у разі якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у цей період, то пенсія по інвалідності призначається людині незалежно від наявності страхового стажу. Стосовно розміру пенсії по інвалідності, слід зазначити, що на сьогодні вона залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком;

інвалідам II групи - 90 відсотків пенсії за віком;

інвалідам III групи - 50 відсотків пенсії за віком.

Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, пенсія по інвалідності виплачується в повному обсязі інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій.

Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:

у жінок - 20 років, а у чоловіків - 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

у жінок - 21 рік, а у чоловіків - 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;

у жінок - 22 роки, а у чоловіків - 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;

у жінок - 23 роки, а у чоловіків - 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;

у жінок - 24 роки, а у чоловіків - 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;

у жінок - 25 років, а у чоловіків - 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.

(02.12.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ

З 1 липня поточного року набув чинності Закону України від 02.06.2016 за № 1411-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій».

Законом передбачено відміна 15% податку на пенсії, що перевищують 4134 грн. Встановлено, що базою оподаткування є пенсії, які перевищують 10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на 1 січня звітного податкового року – 10740 грн. Ставка податку складає 18%.                       Із зазначених пенсій, тимчасово, до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України, буде утримуватись і військовий збір 1,5% .

Ці положення не застосовуються до пенсій учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюються норми статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Водночас, для працюючих пенсіонерів зберігається особливий порядок виплати пенсій. А саме, пенсії, які перевищують 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, виплачуються у розмірі 85%. Але, в будь-якому випадку – не менше, ніж півтора розміри прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб (з 1 травня поточного року – не менше 1695 грн).

Дані обмеження не застосовуються до інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, а також осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Наприклад:

А. Працююча особа, призначено пенсію 15000,00 грн на місяць:

Крок 1. Розмір пенсійної виплати становить 12750,00 грн (85% від призначеного розміру пенсії в 15000,00 грн).

Крок 2. Базою оподаткування є 2010,00 грн (12750,00-10740,00), до якої застосовується ставка 18%. Розмір податку – 361,80 грн (2010,00´18%), військовий збір – 30,15 грн (2010,00´1,5%).

Розмір пенсії до виплати пенсіонеру становить 12 358,05 грн.

                Б. Непрацююча особа, призначено пенсію 15000,00 грн на місяць:

Крок 1. Базою оподаткування є 4260,00 (15000,00 – 10740,00), до якої застосовується ставка 18%. Розмір податку – 766,80 грн (4260,00´18%), військовий збір – 63,90 (4260,00´1,5%).

Розмір пенсії до виплати пенсіонеру становить 14169,30 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМУЄ ПІВНІЧНЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запитання та відповіді щодо пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб

Запитання 1.

Як мають діяти органи Пенсійного фонду України у разі звернення внутрішньо переміщених осіб щодо призначення (відновлення виплати) пенсій.

Відповідь:

У разі особистого звернення особи за призначенням (відновленням виплати) пенсій слід приймати відповідні заяви та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При вирішенні питань призначення (відновлення виплати) пенсій слід керуватись роз’ясненням, наданим у листі Міністерства соціальної політики України від 23.06.2016 № 9110/0/14-16/081.

Довідки, в яких адресою місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, діють до 20 липня 2016 року.

Запитання 2.

Чи продовжується порядок інформаційного обміну між органами Пенсійного фонду України та соціального захисту населення  щодо оперативного отримання інформації про скасовані довідки та зняття особи з обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб ?

Відповідь: Інформаційний обмін продовжується. За його результатами готуються списки на проведення перевірок фактичного місця проживання ВПО та на Комісію про продовження чи припинення виплат.

Запитання 3.

За новим порядком після звернення внутрішньо переміщеної  особи, зокрема, до органу Фонду за  призначенням (поновленням виплати) відсутній порядок дій органу Фонду щодо повідомлення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про надходження такої заяви та про необхідність здійснення перевірки.

Відповідь: Для призначення (поновлення виплат) орган фонду складає списки за доведеною Мінсоцполітики формою та подає їх до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Запитання 4.

З метою реалізації Порядку здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування просимо надати роз’яснення щодо дій органів Пенсійного фонду України після направлення до органу соцзахисту інформації для перевірки: чи мають право органи Фонду припинити виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) після надходження інформації від силових структур про скоєння злочинів, порушення внутрішньо переміщеною особою обов’язку інформувати про зміну місця проживання /перебування, від АТ «Ощадбанк» про не проходження ідентифікації тощо ДО надходження витягу з протоколу Комісії  про призупинення соціальних виплат? Чи припинення виплати необхідно здійснювати лише після надходження витягу з протоколу Комісії?

Відповідь: У випадках, передбачених п.9 порядку здійснення контролю, призупинення виплат здійснюється до надходження остаточного рішення Комісії

Запитання 5.

Питання виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії потребує окремого врегулювання.

Виплата допомоги на поховання та недоотриманої пенсії внутрішньо переміщеним особам здійснюється за наявності належним чином оформленої довідки. При цьому, якщо померла особа належала до внутрішньо переміщених осіб і перебувала на обліку на підконтрольній території, звернення за виплатою допомоги на поховання та недоотриманої пенсії здійснюється за загальним порядком – до органу Фонду, де померлий перебував на обліку. При цьому місце проживання /перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи заявника може бути за межами адміністративно-територіальної одиниці обслуговування даного органу Фонду.

Чи повинен орган Фонду діяти за загальним порядком призначення (відновлення) соціальних виплат та направляти матеріали для перевірки статусу внутрішньо переміщеної особи заявника до того органу соціального захисту населення, де заявник перебуває на відповідному обліку.

 Відповідь: Зважаючи, що дані виплати носять разовий характер, для виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії померлого пенсіонера необхідно надання заявником, який є внутрішньо переміщеною особою, відповідної  довідки або здійснення таких виплат заявнику, який проживає на контрольованій території.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несплачений внесок – втрачена пенсія

Коли настає час пенсійного віку й треба оформлювати пенсію, багато хто дізнається, що розмір їх пенсії є набагато меншим, ніж розраховували, а для декого, взагалі втрачено право на призначення пенсії. Чому таке відбувається? Що треба робити, щоб не потрапити у таке становище?

Прагматичні європейці пильно слідкують за кількістю коштів, які перераховано на пенсійне страхування, бо від цієї суми залежить розмір пенсії в майбутньому, та регулярністю відрахувань, щоб не припустити факту несплати страхових внесків.

В Україні досі така «страхова культура» в зародковому стані. Даремно. Сьогодні це актуально, як ніколи. Адже якщо людина отримує велику зарплату, це ще не є гарантією високої пенсії: заробітки, з яких не були сплачені пенсійні внески, не беруться до уваги під час розрахунку розміру пенсії. До того ж для багатьох наших громадян є «нормою» отримання зарплатні в «конвертах». Такий нелегальний заробіток не хвилює пересічного громадянина на початку свого трудового шляху. Лише с наближенням пенсійного віку виникають думки про легальний розмір зарплати, а час вже втрачено безповоротно.

От і виходить, що буцімто працювали, а пенсії обмаль. Значна кількість населення досі оперує терміном «трудовий стаж», який пішов у минуле.

«Страхова культура» для кожного починається з обізнаності.

Що таке «страховий стаж» та як він впливає на розмір пенсії?

З 1 січня 2004 року наша країна перейшла до системи пенсійного страхування. Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” замість “трудового стажу” введено термін “страховий стаж” – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Формула розрахунку пенсій встановлює пряму залежність розміру пенсії від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались внески. Для зарахування до страхового стажу одного робочого місяця в повному розмірі сума сплачених щомісяця внесків має бути не меншою за мінімальний страховий внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати.

Відтепер важливо не тільки скільки років людина працювала, а й протягом якого періоду вона сплачувала страхові внески до Пенсійного фонду і з якого заробітку сплачувались ці внески.

Також, однією з головних і найважливіших умов соціального страхування, яка стосується включення періодів трудової діяльності кожної людини до її страхового стажу, є щомісячна сплата роботодавцями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Державної фіскальної служби України від імені цієї людини та за неї.

Де знаходяться дані про сплату страхових внесків та для чого потрібен персоніфікований облік внесків?

Відомості про заробітну плату та сплачені страхові внески зберігаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування України. Усі дані персоніфіковані.

Відсутність даних про сплату внесків не дає можливості врахувати дані періоди роботи працівникам підприємств для призначення або перерахунку пенсій. Також, відсутність даних про сплату внесків впливає на розмір допомоги по безробіттю, на розрахунок виплати по листкам непрацездатності, тощо.

До речі, страховий персоніфікований облік внесків має ще одну досить важливу перевагу. Уявіть, що підприємство, установа або фірма, де ви працювали, перестало існувати (на жаль таке не можна виключити). Документи не збереглись. У такому випадку єдине джерело відомостей про заробітну плату та сплачені внески – персоніфікований облік внесків.

Як та де можна дізнатись, чи сплачує роботодавець за найманого працівника внески?

Раніше, кожного разу, якщо ви хотіли мати інформацію про сплачені страхові внески, треба було особисто звертатись до будь-якого органу Пенсійного фонду України. Сьогодні, сучасні інформаційні технології дозволяють спростити таку процедуру. Треба лише одного разу звернутись до органу Пенсійного фонду з метою зареєструватись користувачем ВЕБ-порталом Пенсійного фонду України. А далі – справа за вами. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено єдиний внесок та про періоди зарахування страхового стажу.

А ще знайте та пам’ятайте, права найманих працівників захищено статтею 16 вищезазначеного Закону, згідно з якою застраховані особи мають право вимагати від страхувальника (тобто від підприємства - роботодавця) сплати страхових внесків у повному обсязі, у тому числі в судовому порядку.

Пенсійний фонд нагадує, що кожна гривня несплачених внесків – це недоотримана пенсія застрахованою особою, а для конкретної людини може бути відсутність права на пенсійне забезпечення, втрата страхового стажу.

 (20.05.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсійне забезпечення осіб, які брали участь в АТО та членів їх сімей.

Умови призначення пенсій колишнім військовослужбовцям, співробітникам силових відомств та членам їх сімей визначаються Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» одним з видів військової служби є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період. Особи, які призвані під час мобілізації, на особливий період набувають статусу військовослужбовця.

У разі, якщо учасники АТО отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» то відповідно до статті 2 зазначеного Закону у разі їх призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсії на час такої служби не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.

Враховуючи зазначене, пенсіонери з числа призваних (прийнятих) на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період військовослужбовців, мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років.

Для перегляду розмірів пенсій, відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, уповноважені структурні підрозділи, подають органам Пенсійного фонду України:

- грошовий атестат;

- довідку про додаткові види грошового забезпечення ;

- розрахунок вислуги років.

При цьому обчислення пенсії здійснюється з урахуванням норм законодавства, яке діє на момент звернення за переглядом розміру пенсії.

У разі якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який особа отримувала до повторного прийняття її на службу, пенсія виплачується в розмірі, який вона отримувала до мобілізації.

Також слід брати до уваги, що у період з 01.04.2014 і до звільнення з військової служби військовослужбовцям, які призвані під час мобілізації, не виплачуються надбавки та доплати, на виплату яких мають право непрацюючі пенсіонери (надбавка на непрацездатних членів сім‘ї та індексація пенсії).

Для призначення підвищення до пенсії, як учаснику бойових дій у розмірі 237,25 грн (949,00 х 25%), необхідно надати копію посвідчення «Учасник бойових дій», яке видається Дніпропетровським обласним військовим комісаріатом та довідку про участь в антитерористичній операції.

З метою поліпшення соціального захисту та забезпечення підвищення пенсій членам сім'ї загиблих військовослужбовців з 01.01.2015 внесено зміни до пункту «а» статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якими передбачено, що членам сімей військовослужбовців пенсії обчислюються в розмірі 70 процентів грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї.

Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Також з 01.01.2015 внесено зміни в статтю 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якими передбачено, що пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, не можуть бути нижчими двох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 01.01.2015 становить 949,00 грн. Основний розмір пенсії в разі втрати годувальника складає 1898,00 грн.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають:

непрацездатні члени сімей загиблих, померлих, або таких що пропали безвісти військовослужбовців, якщо годувальник помер у період проходження військової служби або не пізніше трьох місяців з дня звільнення з військової служби, чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження військової служби;

Непрацездатними членами сім'ї вважаються: 

а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. б) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або якщо вони є інвалідами.

При цьому необхідно враховувати поетапне підвищення пенсійного віку жінкам. При визначені права дружин та матерів годувальників на пенсію та віку, в якому вони мають право на таку пенсію слід користуватись табличкою по зниження пенсійного віку на 5 років для “чорнобильців”.

в) дружина, якщо вона зайнята доглядом за дітьми загиблого годувальника, які не досягли 8-річного віку, незалежно від факту роботи. 

Відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2007 за № 135/13402, заяви на первинне призначення пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника подаються через уповноважені структурні підрозділи відомства, в якому військовослужбовець проходив службу.

 (28.08.2015)

 

 

 

 

Навіщо потрібна трудова книжка?

Про страховий стаж

Стаж, як відомо, має велике значення під час обчислення пенсії. Адже щоб визначити розмір пенсії, необхідно визначити коефіцієнт страхового стажу й заробітну плату. Це саме ті чинники, від яких прямо пропорційно залежить розмір трудової пенсії. Чим вони більші, тим, звісно, вищу пенсію отримуватиме пенсіонер.

З 1 січня 2004 року для зарахування в стаж людини певного місяця роботи потрібно, щоб за цей місяць із заробітку було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок – це внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати. Тобто якщо людина пропрацювала місяць і за цей місяць отримала заробітну плату, меншу за мінімальну, то в страховий стаж їй зараховують не місяць, а менший період (пропорційно, залежно від отриманого заробітку). Інформація про страховий стаж застрахованих осіб, починаючи з 1 січня 2004 року, міститься в Державному реєстрі застрахованих осіб.

Стаж роботи до 1 січня 2004 року зараховують на умовах раніше чинного законодавства. І основний документ тут – трудова книжка. Слід зазначити, що кожна особа, яка готується оформляти пенсію, насамперед має почати цю підготовку з уважного вивчення записів своєї трудової книжки: чи відповідають вони всім вимогам.

Як на практиці мають оформляти й вести трудову книжку?

Усі питання ведення трудових книжок, регулюють постанова КМУ «Про трудові книжки працівників» №301 від 27.04.1993р. та Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом міністерств праці, юстиції та соціального захисту населення №58 від 29.07.1993р. Інструкція зберегла правила ведення трудових книжок часів СРСР. Новою нормою є ведення трудових книжок у разі укладання трудового договору з роботодавцем – фізичною особою.

Наприклад, кожному працівникові треба знати, що трудові книжки мають вести на всіх працівників, які уклали трудовий договір. Приймати на роботу без трудової книжки неправомірно. Роботодавець повинен вести трудову книжку кожного працівника, який працював більш як п`ять днів. Право на окремі виплати чи доплати (надбавки) на перерахунок пов`язано з фактом звільнення з роботи, а дата звільнення визначається по трудовій книжці.

Трудові книжки ведуть також і на позаштатних працівників за умови, що вони підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки заповнюють тільки за місцем основної роботи. Однак, як зауважено вище, Інструкція про порядок ведення трудової книжки, якщо так хоче працівник, надає право робити запис і про роботу за сумісництвом.

Під час оформлення трудової книжки має бути дотримано певних вимог. А саме: записи про звільнення й переведення повинні відповідати формулюванням чинного законодавства й мати посилання на відповідну статтю КЗпП.

Крім того, записи про назву роботи, професії чи посади для робітників та службовців роблять відповідно до назв професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.

Що робити, якщо запис у трудовій книжці не відповідає вимогам законодавства?

Якщо виявлено неправильний або неточний запис у трудовій книжці, потрібно зробити виправлення. Робить його підприємство, яке припустилося помилки. Або в разі ліквідації – правонаступник, а за його відсутності – вища організація. До того ж закреслювати раніше внесені неточні дані неправомірно, а треба зробити позначку: «запис №… уважати недійсним». Потім роблять правильний запис відповідно до оригіналу наказу або розпорядження.

Однією з найчастіших помилок під час ведення трудових книжок є некоректно зроблений запис про зміни на титульній сторінці. У цьому разі треба подавати документи, які були підставою для внесення змін. У разі їх відсутності або неможливості прочитати первинний запис у трудовій книжці (заклеєно, виведено, замазано) належність трудової книжки тій чи іншій особі визначають у судовому порядку. 

Інакше кажучи, якщо немає документів про наявний стаж роботи й неможливо їх одержати у зв`язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями (а також унаслідок ліквідації підприємства, установи чи організації), то стаж роботи, який дає право на пенсію, визначають на підставі показань не менш як двох свідків, котрі б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (або колгоспі) чи в одній системі. У визначених випадках необхідно, щоб свідки мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника. 

 (30.04.2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

у гору