Інформація, статті


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перерахунок пенсій з 1 грудня 2018 року

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246–VІІІ встановлено, що з 1 грудня 2018 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищується з 1435,00 грн до 1497,00 грн.

У зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України  з 01.12.2018 проведений перерахунок складових пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормативний стаж, підвищення, надбавок, інших пенсійних виплат, установлених законодавством.

Таким чином з 01.12.2018 мінімальний розмір пенсії за віком складає 1497,00 грн.

Перерахунку підлягають мінімальні розміри пенсій, призначені відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, у жінок –20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011), та мінімальний розмір пенсії за наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Перераховується доплата за понаднормативний стаж (за кожний повний рік понад 25 (35) років для чоловіків та понад 20 (30) років для жінок), яка визначається у відсотках від мінімального розміру пенсії.

Також, перераховуються пенсії у зв’язку із втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

З грудня мінімальний розмір пенсії на одного утриманця не може бути меншим за 1497 грн; на двох утриманців – 1796,40 грн (1497 грн х 120%); на трьох і більше утриманців – 2245,5 грн (1497 грн х 150%).

Змініються і мінімальні розміри пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій та інвалідам-чорнобильцям, з 01.12.2018 вони встановлені у розмірах:

- для інвалідів війни І групи та інвалідам війни ІІ та ІІІ груп інвалідності, учасникам бойових дій, які досягли 85 річного віку, у інвалідів-чорнобильців І групи – 4266,45 грн (1497 грн х 285%);

- для інвалідів війни та інвалідів-чорнобильців ІІ групи – 3817,35 грн (1497 грн х 255%);

- для інвалідів війни та інвалідів-чорнобильців ІІІ групи – 3368,25 грн (1497 грн х 225%);

- для учасників бойових дій – 2470,05 грн (1497 грн х 165%).

Пенсія за особливі заслуги перед Україною нараховується понад мінімальні пенсійні виплати цим категоріям громадян.

Перерахунку підлягають розміри надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме:

- підвищення ветеранам війни,

- підвищення жертвам нацистських переслідувань,

- пенсії за особливі заслуги перед Україною,

- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Водночас, з 1 грудня переглядається максимальний розмір пенсії: він підвищується з 14350 грн до 14 970 грн. Тобто пенсіонерам, розмір призначеної пенсії яких більше, ніж 14 350 грн, з 1 грудня буде виплачуватись не більше, ніж 14 970 грн (1497х10), оскільки максимальний розмір пенсії визначений законодавством у розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Також перераховуються мінімальні пенсійні виплати особам, які отримують пенсію згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (не менше 1497,00 грн).

Водночас, мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та який не може бути меншим як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, складатиме  4491,00 грн (1497,00 грн х 3).

З 01.12.2018 проведений перерахунок надбавки, призначеної відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів», виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць – 1 853,00 грн. Розмір надбавки підвищується з 177 грн до 185 грн 30 коп.

Звертаємо увагу, що для пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) перерахунок у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться  після звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Тож суми, на які зростають пенсійні виплати, у кожної особи індивідуальні, а саме: залежні від складових пенсійної виплати, які напряму розраховуються від величини прожиткового мінімуму. Результати проведеного перерахунку пенсіонери побачать уже при отриманні пенсії у грудні.

(03.12.2018)


 

 

 

 

 

Пенсії матерям дітей- інвалідів

За яких умов мати дитини- інваліда може вийти на пенсію достроково?

Відповідає начальник Покровського відділу обслуговування громадян в м. Кривий Ріг (сервісний центр) управління обслуговуваня громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Олексій Куценко.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»(далі- Закон 1058) передбачено, що метері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховалиїх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше як 15 років страхового стажу. До осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

Таким чином, для дострокового виходу на пенсію матері дитини-інваліда обов’язковими умовами є:

- вік матері - не менше 50 років;

- страховий стаж матері - не менше 15 років;

- дитина щонайменше до 6 років виховувалася в сім’ї;

- дитина має статус дитини-інваліда або інваліда з дитинства.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 1058, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком матерям осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, додаються документи про народження дитини (свідоцтво про народження).

Факт визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю до шестирічного віку засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладу охорони здоров’я, посвідченням отримувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

У разі якщо дитину визнано дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку, подається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку.

За таких обставин, для реалізації прва на призначення дострокової пенсії та отримання такого висновку, жінка має звернутися із заявою до закладу охорони здоров’яде дитина перебувала на обліку до досягнення шестирічного віку з необхідним пакетом документів, які б дали можливість встановити медичні показання для визнання її дитини інвалідом до досягнення шестирічного віку. Зокрема, такими документами є медична картка дитини, консультаційні висновки лікарів, видані після стаціонарного або амбулаторного обстеження та лікування дитини в медичних закладах.   

09.11.2018


 

 

 

 

 

Страховий стаж - використовуємо довідки Реєстру застрахованих осіб

Поняття «страховий стаж» введене Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року.

Відтоді поняття «трудовий стаж» замінюється на поняття «страховий стаж» та є одним із основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії. Під страховим стажем розуміють період, протягом якого особа або її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Відповідно до ст. 48 Кодексу законів про працю України, п.1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ть днів, а також позаштатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню. До трудової книжки заносяться, зокрема, відомості про роботу.

Але варто зауважити, що записи у трудовій книжці про трудову діяльність працівника, що підтверджують трудовий стаж, не завжди відповідають його страховому стажу. Зокрема, трудовий стаж до 1 січня 2004 року зараховується як страховий стаж.

Під поняттям «загальний трудовий стаж» розуміється сумарна тривалість роботи робітником або службовцем, або в іншій суспільно-корисній діяльності, якщо їх включення в трудовий стаж передбачене чинним законодавством.

Загальний трудовий стаж відрізняється від спеціального тим, що при його обчисленні тривалість перерв у трудовій діяльності, причини звільнення і характер роботи не мають значення. Поняття загального та спеціального трудового стажу застосовувалося в пенсійному законодавстві для визначення права на призначення пенсій за віком, на пільгових умовах та за вислугу років.

Спеціальний трудовий стаж - це тривалість роботи у певних галузях народного господарства, у певних умовах праці, у визначених місцевостях чи природно-кліматичних умовах, за професіями, посадами. Спеціальний трудовий стаж враховується при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років.

З 28.02.2001 до 01.01.2011 до загального трудового стажу, набутого за попередні періоди, додається страховий стаж. Чому саме з 28.02.2001? Тому що з цієї дати набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240, відповідно до якого рахується вже не загальний трудовий стаж, а страховий стаж. Підставою, як і раніше, є трудова книжка. До страхового стажу додаються тільки періоди: час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримання виплат допомоги по безробіттю.

З 01.01.2011, тобто з моменту запровадження Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Отже, розмір страхового стажу за період роботи після 01.01.2011 пов’язано з розміром сплаченого страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється в місяцях на підставі довідки Пенсійного фонду України.

Місяць роботи можна зарахувати як повний тільки за умови, якщо сума сплачених страхових внесків є не меншою ніж сума внеску, обчисленого з розміру мінімальної заробітної плати.

До страхового стажу зараховується період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також отримання виплат по безробіттю та пенсії по інвалідності.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» до страхового стажу включається періоди:

- ведення підприємницької діяльності з застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку;

- з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджується довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

- з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків(даного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

- проходження військової служби по 31 грудня 2017 включно;

- перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

- перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

Реєстр застрахованих осіб забезпечує облік застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію; накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та нарахування й облік виплат за окремими видами  загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Страхувальникам надається інформація з Реєстру застрахованих осіб про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником, а також відомості про страховий стаж цих застрахованих осіб, необхідні для призначення соціальних виплат.

З метою нарахування лікарняних і декретних, зокрема для підтвердження страхового стажу, надається довідка «Дані про трудовий та страховий стаж» додаток 9. Довідка «Дані про трудовий та страховий стаж» формується за весь період роботи застрахованої особи та відображає загальний трудовий та страховий стаж особи.

Крім того, інформація з Реєстру застрахованих осіб надається в електронній формі після реєстрації самої особи або страхувальника на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням електронного цифрового підпису.

Застрахованій особі, яка виявила бажання одержувати інформацію про зміни відомостей облікової картки, інформація надається шляхом надсилання на адресу електронної пошти користувача електронних послуг Веб-порталу, в мобільний додаток, призначений для роботи на смартфоні, планшеті та іншому мобільному пристрої, та/або шляхом відправлення СМС - повідомлення.

(05.11.2018)


 

 

 

 

Що варто знати майбутнім пенсіонерам?

- Коли майбутньому пенсіонеру варто звертатись до Пенсійного фонду для призначення пенсії?

Варто звертатись за місяць до настання пенсійного віку, проте можна і раніше. Як показує досвід – значна частина майбутніх пенсіонерів має певні складнощі з необхідним для призначення пакетом документів. Фахівці проконсультують і людина матиме змогу зібрати та належним чином оформити необхідні папери, а Пенсійний фонд своєю чергою забезпечить призначення та виплату пенсії у найкоротший термін після досягнення пенсійного віку.

- А якщо людина, яка набула права на пенсію за віком, за будь-яких поважних обставин пропустила тримісячний термін подачі документів?

З моменту набуття права на пенсію надається тримісячний термін на збір та подання документів для оформлення пенсії. За умови дотримання тримісячного терміну – пенсія призначається з дати настання права на пенсію. Якщо ж термін не дотримано, у цьому випадку пенсія призначатиметься не з дня набуття права на її призначення, а з дня звернення. Наприклад, право на пенсію настало 20 квітня, а заяву подано 10 серпня, то й пенсія нараховуватиметься саме з 10 серпня, бо минуло понад 3 місяці.

- Які документи необхідні для призначення пенсії?

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) подаються такі документи:

 1. заява встановленої форми;
 2. паспорт (оригінал та копія);
 3. ІНН – документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (оригінал та копія);
 4. трудова книжка (оригінал та копія);
 5. за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 р. включно (незалежно від перерв);
 6. диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні середнього або вищого навчального закладу до 01.01.2004 р. (оригінал та копія);
 7. довідка з військкомату про проходження військової служби або військовий квиток (оригінал та копія);
 8. свідоцтво про народження дітей (у разі необхідності - оригінал та копія);
 9. свідоцтво про одруження (у разі необхідності - оригінал та копія);
 10. заява та номер розрахункового рахунку, на який перераховуватимуться пенсійні виплати, в уповноваженому закладі банку;
 11. у разі призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списками № 1, № 2 - довідка, котра уточнює пільговий характер роботи;
 12. оригінал та копія посвідчень, які надають право на призначення (надбавку) пенсії за особливі заслуги;
 13. довідка про перейменування підприємства (у разі необхідності);
 14. дві кольорові фотокартки розміром 6x4 (для пенсійної справи та пенсійного посвідчення).

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути надані як в оригіналах, так і в копіях, завірених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію. Але документи про стаж, та заробітну плату подаються тільки в оригіналах.

Як підтвердити страховий стаж, якщо у трудовій книжці майбутнього пенсіонера немає запису про роботу в певній установі або на підприємстві?

- За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, трудовий стаж встановлюється на підставі даних, наявних у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, або в інших документах, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

- Трапляється, що документи про наявний стаж роботи відсутні або їх неможливо одержати у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями. У таких випадках стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знали заявника по спільній із ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. Такі випадки розглядаються на Комісії органу Пенсійного фонду України.

Хто обліковує страховий стаж майбутньому пенсіонеру?

- Страховий стаж обчислюється органами Пенсійного фонду України за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За періоди до впровадження цієї системи - на підставі документів та в порядку, визначеному раніше чинним законодавством.

Який мінімальний страховий стаж слід мати для призначення пенсії за віком?

- З 1 січня 2018 р. необхідний стаж для призначення пенсії становить 25 років. Проте кожні 12 місяців збільшуватиметься на 1 рік. І в 2028 році – вже 35 років.

Якщо людина матиме меншу кількість страхового стажу?

- У цьому випадку на призначення пенсії можна розраховувати за умови доопрацювання необхідної кількості стажу, або після придбання (купівлі) стажу, якого не вистачає для призначення пенсії. Якщо особа, яка досягла пенсійного віку, не має достатнього стажу, то в такому випадку призначатиметься державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

Нагадаю, що із 2028 р. пенсії за віком у 60 років призначатимуться особам, які матимуть 35 і більше років страхового стажу, у 63 роки - особам, що матимуть від 25 до 35 років страхового стажу, у 65 років - від 15 до 25 років страхового стажу. Проте, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

У яких випадках може бути припинена виплата пенсії?

Виплата пенсії за рішенням органів Пенсійного фонду України, або рішенням суду припиняється у таких випадках:

 • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні дані;
 • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено законом;
 • у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль;
 • у разі смерті пенсіонера.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням органу Пенсійного фонду України протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому ч.3 ст.35 та ст.46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

(24.10.2018)


 

 

 

 

Медичні працівники. Право вибору

Працівникам медичних закладів (при дотриманні вимог законодавства) призначаються пенсії за вислугу років чи пенсії за віком на пільгових умовах. Це залежить від того, яку посаду обіймала та в якому закладі охорони здоров’я працювала особа.

Питання права на пенсію за вислугу років працівників охорони здоров’я врегульовано двома законодавчими актами : Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і Законом України «Про пенсійне забезпечення». Водночас положення Закону «Про пенсійне забезпечення» застосовується лише в частині визначення права на пенсію за вислугу років. Розмір пенсії визначається відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за формулою і залежить від стажу та заробітної плати.

Стаж роботи в установах та на посадах, який дає право на пенсію за вислугу років, називають спеціальним стажем. Основним документом, що підтверджує спеціальний стаж роботи, є трудова книжка, а за потреби- уточнювальні довідки. У разі виникнення спірних питань враховуються інші документи (Положення про заклад, структуру, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо).

Право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменувань посад). Перелік посад і закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 909 від 04.11.1993 (далі- Перелік 909).

Отже, для зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб людина працювала в закладах охорони здоров’я і на посадах, які дають правона пенсію за вислугу років.

Пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зі змінами, внесеними відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких зоконодавчих актів України», який набув чинності з 1 січня 2016 року, передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники охорони здоров’я після досягнення віку 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за Переліком 909, станом на 1 квітня 2015 року- не менше як 25 років і після цієї дати:        

Період

Спеціальний стаж

З 1 квітня 2015 року

по 31 березня 2016 року

25 років 6 місяців

З 1 квітня 2016 року

по 31 березня 2017 року

26 років

З 1 квітня 2017 року

по 31 березня 2018 року

26 років 6 місяців

Водночас особам, які на 1 квітня 2015 року мали 25 років спеціального стажу, а станом на 1 січня 2016 року – 25 років 6 місяців, збережено право на призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148 із 1 січня 2018 року скасовано право на призначення пенсії за вислугу років працівникам охорони здоров’я. Але ті працівники, які на день набуття чинності цього Закону, тобто на 11 жовтня 2017 року, набули не менше як 26 років 6 місяців спеціального стажу, також можуть скористатися правом виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку.

До досягнення віку 55 років право на пенсію за вислугу років мають медичні працівники 1971 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і після досягнення ними такого віку:

50 років

які народилися по 30 червня 1966 року

50 років 6 місяців

які народилися з 1 липня

по 31 грудня 1966 року

51 рік

які народилися з 1 січня

по 30 червня 1967 року

51 рік 6 місяців

які народилися з 1 липня

по 31 грудня 1967 року

52 роки

які народилися з 1 січня

по 30 червня 1968 року

52 роки 6 місяців

які народилися з 1 липня

по 31 грудня 1968 року

53 роки

які народилися з 1 січня

по 30 червня 1969 року

53 роки 6 місяців

які народилися з 1 липня

по 31 грудня 1969 року

54 роки

які народилися з 1 січня

по 30 червня 1970 року

54 роки 6 місяців

які народилися з 1 липня

по 31 грудня 1970 року

 Пенсія за вислугу років призначається після звільнення з посад, які дають право на зарахування до спеціального стажу роботи й передбачені в Переліку 909. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає після дня звільнення з роботи.

Водночас медики можуть продовжувати працювати, але на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років. У цьому разі виплата пенсії не припиняється.

Водночас варто звернути увагу на таке: якщо в період одержання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, доцільно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про перехід на пенсію за віком. За таких умов після досягнення пенсійного віку можна працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років.Сам факт досягнення пенсійного віку такого права не дає.          

(23.10.2018)


 

 

 

 

У разі  трудового каліцтва...

Розглянемо порядок перерахунку пенсій по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання , а також у разі втрати годувальника із зазначених причин.

У зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII ВІД 11.10.2017 року відбулися деякі зміни в пенсійному забезпеченні громадян.

Зміни, внесені до статті 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у жовтні 2017 року, дали змогу перерахувати раніше призначені пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії в разі втрати годувальника із зазначених причин за нормами вищезазначеного Закону.

По суті, єдиною умовою для такого перерахунку є наявність страхового стажу, тривалість якого залежить від віку особи з інвалідністю на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією та групи інвалідності, від 1 до 15 років.

Перерахунок здійснено на підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, та які відповідали вимогам законодавства, чинного раніше. Водночас пенсіонери мають право подавати додаткові документи.

Заробітну плату для обчислення пенсії визначено із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014-й, 2015-й та 2016 роки (3764,40 грн.), і величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

 

 Обчислення розміру пенсії по інвалідності

Згідно зі стеттею 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності обчислюється в таких розмірах:

Особам з інвалідностю

% від пенсії за віком, обчисленої відповідно до статтей 27 і 28 вищезазначеного Закону

I групи

100%

II групи

90%

III групи

50%

      

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Згідно з законодавством пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатнм членам сім’ї за наявності у промерлого годувальника не день смерті необхідного стахового стажу.

Право на таку пенсію мають члени сім’ї, які відносяться до непрацездатних осіб, та які були на утриманні померлого годувальника. Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається без урахування факту перебування на утриманні годувальника.

Згідно зі статтею 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

- на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 % від пенсії за віком померлого годувальника;

- на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 % від пенсії за віком померлого годувальника , що розподіляється між ними рівними частками.

Водночас пенсійна виплата у зв’язку з втратою годувальника не може бути нижчою:

- на одного утриманця- 1452 грн. (100 % від мінімальної пенсійної виплати);

- на двох утриманців- 1742,40 грн. (120 % від мінімальної пенсійної випла);

- на трьох та більше утриманців- 2178 грн.(150 % від мінімальної пенсійної виплати).

(09.10.2018)


 

 

 

 

Отримайте електронне пенсійне посвідчення- відчуйте переваги.

Відтепер усі категорії пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати через Державний Ощадний банк України, мають можливість отримати електронне пенсійне псвідчення (ЕПП).

Електронне пенсійне посвідчення — це унікальний сучасний технологічний інструмент, який дозволяє не тільки отримати пенсію, а й , наприклад просто і швидко сплатити за комунальні послуги через інтернет, розрахуватись за покупку в магазині та мати доступ до безлічі інших онлайн- послуг. І, безумовно, пенсійне посвідчення нового зразка надає право власникові користуватися всіма пільгами, які належать йому , як пенсіонерові.  

ЕПП містить електронний цифровий підпис (ЕЦП), який дає змогу отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можна переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її складові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески тощо. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на перерахунок пенсії через Інтернет без відвідування Пенсійного фонду України, надає можливість контролювати гроші та керувати ними з дому в будь-який час, дає змогу здійснювати банківські операції та безготівкові платежі чи поповнювати готівковими коштами картковий рахунок.

Для того щоб отримати електронне пенсійне посвідчення, потрібно звернутися до  Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку та подати заяву на виготовлення посвідчення, долучивши такі документи: оригінал паспорта, дві фотографії 30 х 25 мм.,  довідка про надання ідентифікаційного номера (ідентифікаційний код), для внутрішньо переміщених осіб - довідка переселенця/пенсійне посвідчення .

Пенсіонери віком понад 80 років, інваліди I та II груп і немічні люди, які неспроможні особисто прийти в управління Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання, можуть звернутися в управління Фонду телефоном із проханням подати заяву вдома. Від їхнього імені документи можуть подавати законні представники, опікуни, піклувальники (їм треба взяти із собою документи, що підтверджують їхній статус; паспорт; ідентифікаційний код).

Протягом терміну виготовлення ЕПП пенсіонер зможе одержувати пенсію через каси банку без використання картки. Нарахування пенсії здійснює Пенсійний фонд України, а банківська установа виплачує кошти, які надходять від Фонду. Якщо Пенсійний фонд перераховуватиме кошти на пенсійний картковий рахунок, банк видаватиме їх пенсіонерові. Громадяни, які не мають рахунку в Ощадбанку, можуть відкрити такий рахунок або перед зверненням в управління Пенсійного фонду, або ж тоді, коли забиратимуть виготовлене ЕПП.  Для відкриття рахунку будуть потрібні паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення. Якщо пенсіонер уже має відкритий картковий рахунок у цій банківській установі, на який здійснюється зарахування пенсії, то новий рахунок відкривати не треба.

Електронне пенсійне посвідчення буде виготовлено безкоштовно, протягом 30 робочих днів.


 

 

 

 

 Нові сервіси – нові можливості

Пенсійний фонд України прагне зробити послуги максимально доступними та комфортними для кожного з нас, тому активно впроваджує електронні сервіси, працює над їх урізноманітненням. Сьогодні я хочу презентувати два, на моє переконання, дуже зручні та корисні для споживачів послуг.

Перший – це СМС-інформування, метою створення якого є інформування пенсіонерів – про призначення та перерахунок пенсій, а працівників – про сплату за них єдиного соціального внеску та розмір їхнього страхового стажу.

Як же активувати послугу смс-інформування? Існує два простих способи.

І спосіб – самостійно – на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua) за допомогою електронного цифрового підпису (його можна безкоштовно отримати в органах Державної фіскальної служби, у ПриватБанку тощо). Для цього:

 • за допомогою електронного цифрового підпису увійдіть до особистого кабінету на Веб-порталі;
 • у верхньому меню виберіть розділ «Налаштування», а у ньому – вкладку «Дистанційне інформування»;
 • поставте позначку напроти тексту «Надаю згоду на отримання смс-повідомлень від ПФУ на номер мого мобільного телефону»;
 • вкажіть номер телефону, на який надсилатиметься смс-повідомлення;
 • введіть електронний цифровий підпис та пароль до нього;
 • натисніть кнопку «Зберегти».

За кілька хвилин вам на телефон надійде смс-повідомлення з підтвердженням реєстрації та інформацією щодо розміру вашого страхового стажу, починаючи із 2004 року (до 01.01.2004 страховий стаж зараховується на підставі трудової книжки або інших документів, визначених законодавством).

ІІ спосіб активації розрахований на тих, у кого відсутній ЕЦП – Вам необхідно звернутись до будь-якого відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та надати відповідні контактні дані мобільного зв’язку та згоду на отримання смс-повідомлень від Пенсійного фонду.

Інший зручний сервіс для користувачів Веб-порталу Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua), які увійшли на Портал за допомогою електронного цифрового підпису – надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом. У такий спосіб можна отримати: 

· довідку про доходи пенсіонера (загальний розмір призначеної пенсії);

· довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, що містить дані про розмір пенсії без урахування видів виплати;

· індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5), що містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків страхувальниками;

· витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що містить дані про статус застрахованої особи/отримувача страхової виплати; дані про набутий страховий стаж; відомості щодо нарахованої заробітної плати, що враховується для розрахунку страхових виплат та страхового стажу; відомості про особливі умови праці, про суми добровільних внесків; дані пенсійної справи; відомості про інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначені електронні документи дійсні для оформлення субсидій, документів у центрах надання адміністративних послуг, посольствах, консульських та банківських установах, органах фіскальної та виконавчої служб, територіальних органах міграційної служби тощо.

Перевірити достовірність видачі електронних документів з QR-кодом можна через Веб-портал Пенсійного фонду України у розділі «Верифікація виданих документів».

Електронний документ з QR-кодом, підписаний електронним цифровим підписом Пенсійного фонду України, згідно з чинним законодавством, є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органах Фонду.

Інструкція з отримання довідок з QR-кодом від Пенсійного фонду України знаходиться на Порталі Пенсійного фонду України у розділі «Інструкції».

Отже, як ви могли переконатися, Веб-портал Пенсійного фонду є сучасним інформаційним ресурсом з зручним та зрозумілим інтерфейсом, котрий дозволяє отримувати необхідну інформацію та послуги, не виходячи з дому. Процедура реєстрації на веб-порталі — максимально проста. Потрібно звернутися до будь-якого відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з заявою, натомість вам роздрукують розписку про одержання заяви, а також «реєстраційний код» (при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код). Далі ви заходите на Веб-портал та у розділі «Реєстрація на порталі» реєстраційну форму. Те ж саме можна здійснити за допомогою ЄЦП, без звернення до Фонду. Особисто я, радив би отримати ЄЦП, адже він дає можливість реєструватися на веб-ресурсах та отримувати електронні послуги інших органів виконавчої влади. Нагадаю, що ця послуга доступна безкоштовно в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК) (повний перелік можна знайти на сайті Центрального Засвідчувального органу Міністерства юстиції України – www.czo.gov.ua).

Залучайтесь до користування електронними послугами Пенсійного фонду України і ви особисто зможете переконатися в їх доступності, зручності та зекономите власний час.

(23.08.2018)


 

 

 

 

Пенсійний фонд області – про платіжну дисципліну роботодавців

Своєчасні виплати пенсіонерам та збільшення їх розміру, зарахування страхового стажу для майбутньої пенсії нинішнім працівникам знаходиться в руках керівників всіх підприємств області.

Чому ми можемо так говорити? Чітку відповідь дають норми чинного законодавства – несплата страхових внесків обмежує пенсійні права застрахованих осіб та впливає на розміри пенсійних виплат у майбутньому.

Формула розрахунку пенсій встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались внески до Пенсійного фонду.

Таким чином, чим більший заробіток з якого сплачені внески до Пенсійного фонду, тим більша пенсія буде в майбутньому!

Отже, своєчасні надходження до бюджету Фонду забезпечують фінансову стабільність пенсійної системи та своєчасні виплати населенню.

І навпаки – порушення платіжної дисципліни роботодавцями призводить до явних негативних наслідків: по-перше, суттєво погіршується фінансовий стан самого страхувальника, по-друге, наймані працівники втрачають з вини роботодавця страховий стаж.

Ситуація по заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України по Дніпропетровській області виглядає не найкращим чином: з початку року заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України зросла на 35,7 млн грн та становить 600,3 млн грн, з якої:

- по страхових внесках – 59,5 млн грн (- 0,2 млн грн з початку року);

- по відшкодуванню пільгових, наукових пенсій та регресних вимог – 540,8 млн грн (+35,9 млн грн з початку року).

У структурі заборгованості з платежів до Пенсійного фонду борг платників, стосовно яких порушено справу про банкрутство, або визнано банкрутами, становить 316,4 млн грн (52,7%), борг підприємств, у яких відсутні активи щодо стягнення коштів – 60,7 млн грн (10,1%), які мають дієвий статус – 223,2 млн грн. (37,2%).

Зростання заборгованості з відшкодування пільгових пенсій відбулось за рахунок економічно-активних підприємств, наприклад:

- АТ «Дніпроазот»;

- ПАТ «Дніпрометробуд»;

- ДП «Дніпровський електровозобудівний завод».

А також, за рахунок неплатоспроможності підприємств, що знаходяться в стані «порушено справу про банкрутство», а саме:

- ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»;

- ДНВП «Цирконій»;

- ТОВ «Восток-Руда».

З метою погашення заборгованості до Пенсійного фонду України організовано та проведено: засідання комісій, на яких заслухано керівників підприємств-боржників, поінформовано соціальних партнерів про зростання заборгованості, направлено матеріали до органів прокуратури.

Завдяки вжитим заходам повністю погашено борги до Пенсійного фонду України 122 підприємствами, частково – 123. У рахунок погашення боргу надійшло 37,8 млн грн.

Фахівцями Фонду проводились зустрічі в трудових колективах по роз’ясненню необхідності дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, а також повноти і своєчасності сплати єдиного внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадуємо усім громадянам, що існує можливість отримати індивідуальну інформацію з Державного реєстру ставши користувачем ВЕБ-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, налаштувати СМС-інформування або отримати форму ОК-5 з QR-кодом – так ви маєте змогу контролювати свого роботодавця.

Звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій, які мають борги перед Пенсійним фондом: «Погасіть заборгованість та здійснюйте своєчасні розрахунки по страхових внесках!».

(03.08.2018)


 

 

 

 

Підвищення  пенсій з 1 липня 2018 року.

          З 1 липня поточного року розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс з 1373 до 1435 гривень. Це означає, що зросте розмір мінімальної пенсії з 1373 гривень до 1435.

          Підвищення пенсії стосуватиметься тих пенсіонерів, які не мають повного страхового стажу (чоловіки - 35 років, жінки 30 років - якщо пенсію призначено після 01.10.2011 року та відповідно  25 і 20 років - якщо пенсію призначено до 01.10.2011 року) та розмір пенсії яких з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, додаткової пенсії та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, окрім пенсії за особливі заслуги перед Україною, не досягає 1435,00грн.

          Статтею 13 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” визначено, що почесним донорам України встановлюється надбавка до пенсії в розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Такий прожитковий мінімум з 1 липня 2018 року збільшено з 1700 до 1777 гривень. Надбавка до пенсії почесним донорам України складе
177,70 гривень.


 

 

 

 

Електронні послуги Пенсійного фонду України: СМС-інформування.

Пенсійний фонд України запровадив сучасний механізм інформування громадян за допомогою СМС-повідомлень.

Новий онлайн-сервіс дозволяє одержувати інформаційні розсилки такої тематики:

 • про реєстрацію в системі СМС-інформування;
 • про результати розгляду звернень за призначенням пенсії;
 • про результати розгляду звернень за перерахунком пенсій;
 • про результати розгляду звернень за поновленням виплати пенсії;
 • про результати розгляду звернень про припинення виплати пенсії;
 • про результати розгляду звернень про необхідність звернення до  Пенсійного фонду України для підтвердження даних про особу;
 • про утримання з пенсійної виплати;
 • про сплату страхових внесків.

Активувати послугу смс-інформування можна двома шляхами:

– перший  – особисто звернутися до  найближчого відділу обслуговування громадян і надати відповідні контактні дані мобільного зв’язку та згоду на отримання смс-повідомлень від пенсійної служби;

– другий  – якщо особа є користувачем веб-порталу, то необхідно за допомогою електронного цифрового підпису увійти до особистого кабінету на Веб–порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі “Налаштування” і, відкривши вкладку «Дистанційне інформування», поставити позначку навпроти тексту “Надаю згоду на отримання інформації від ПФУ на номер мого мобільного телефону”.

Варто зазначити, що користування електронними послугами веб-порталу Пенсійного фонду України має значні переваги. Насамперед, це дозволить мати доступ до даних, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, володіти інформацією щодо пенсійного забезпечення та сплачених страхових внесків.

Реєстрація на Веб-порталі здійснюється лише один раз. Надалі доступ до електронних послуг, які передбачають персоналізований доступ (одержання виписок, надсилання запитів, скарг, запис на прийом тощо), здійснюється після авторизації на Веб-порталі.


 

 

 

 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ

Що необхідно знати про призначення пенсії

Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до відділів та секторів обслуговування громадян (сервісних центрів) Пенсійного фонду України особисто, або через законного представника (діє на підставі нотаріально оформленої довіреності).

Особі, яка має право одночасно на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника) за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія, або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

Переведення з одного виду пенсії на інший проводиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами (заява встановленої форми; паспорт ідентифікаційний код; трудова книжка; за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000, незалежно від перерв; диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004; довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (в разі необхідності); свідоцтво про народження дітей (в разі необхідності); свідоцтво про одруження (в разі необхідності); заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженому закладі банку; в разі  призначення пенсії за віком на пільгових умовах по Списку №1, №2, необхідно надати довідку, уточнюючу пільговий характер роботи; довідка про перейменування підприємства (в разі необхідності); дві кольорові фотокартки розміром 6х4 см.

Для встановлення надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством окрім заяви, паспорту (іншого документу, що посвідчує особу та ідентифікаційного коду) додатково надаються документи, які засвідчують: особливий статус особи; підставу для встановлення надбавки на утриманців; підставу для встановлення надбавки на догляд.

Заява про призначення пенсії за віком може бути подана не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку. В інших випадках пенсія призначається з дня звернення.

Умови призначення пенсії

Право на пенсію за віком мають особи після досягнення 60 років* та за умови наявності відповідного страхового стажу.

*Пенсійний вік жінок змінюється поступово до 60 років у 2021 році:

Пенсійний вік жінки

Період, у який народилася жінка

58 років 6 місяців

з 01.10.1959 по 31.03.1960

59 років

з 01.04.1960 по 30.09.1960

59 років 6 місяців

з 01.10.1960 по 31.03.1961

60 років

з 01.04.1961 по 31.12.1961

У 2018 році необхідний страховий стаж для призначення пенсії становить 25 років. Щороку необхідний страховий стаж буде збільшуватись на 12 місяців, і у 2028 році становитиме не менше 35 років.

Якщо особа, яка досягла віку 60 років, не має необхідного страхового стажу (від 25 до 35 років), вона матиме право на призначення такої пенсії після досягнення 63 років за наявності страхового стажу:

у 2018 році

від 15 до 25 років

у 2019 році

від 16 до 26 років

у 2020 році

від 17 до 27 років

у 2021 році

від 18 до 28 років

у 2022 році

від 19 до 29 років

у 2023 році

від 20 до 30 років

у 2024 році

від 21 до 31 років

у 2025 році

від 22 до 32 років

у 2026 році

від 23 до 33 років

у 2027 році

від 24 до 34 років

з 2028 року

від 25 до 35 років

У всіх випадках після 01.01.2019, за наявності страхового стажу не менше 15 років, особа матиме право на пенсію у віці 65 років.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії у певному віці, визначається на дату досягнення особою віку 60, 63 або 65 років.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається  незалежно від віку.

Як отримати довідку про розмір пенсії?

На електронному порталі ПФУ http://portal.pfu.gov.ua існує така послуга, як попереднє замовлення документів. Засобами Веб-порталу можна подати заяву - запит на підготовку паперових документів. Після опрацювання звернення надійде відповідь де можна отримати вже підготовлені паперові документи (обов’язково мати при собі документ, який підтверджує особу).

При особистому зверненні до Пенсійного фонду необхідно надати наступні документи: заяву довільної форми, у якій вказано, за який період часу необхідна довідка про розмір пенсії та з якою метою вона буде використовуватись (субсидія, кредит, пільга тощо); паспорт або інший документ, що посвідчує особу; ідентифікаційний код; пенсійне посвідчення.

Способи реєстрації на WEB-порталі Пенсійного фонду України:

І. Подача заяви для реєстрації на WEB-порталі

Для реєстрації заяви необхідно особисто відвідати орган Пенсійного фонду України.

Документи, необхідні для оформлення заяви:

- паспорт;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (ідентифікаційний номер).

Натомість видається розписка про одержання заяви та «реєстраційний код».

Цей «реєстраційний код» необхідний для реєстрації на WEB-порталі, його необхідно зберігати в таємниці до моменту закінчення реєстрації!

Зайшовши на WEB-портал ПФУ в мережі Інтернет і вибравши пункт меню «Реєстрація» в закладці «Реєстрація за заявою» необхідно заповнити реєстраційну форму.

Після реєстрації на вказану при реєстрації електронну адресу прийде лист, необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження реєстрації надійде повідомлення з WEB-порталу про успішне закінчення реєстрації.

ІІ. Онлайн-реєстрація за електронним цифровим підписом
(ключем ЕЦП)

Для онлайн-реєстрації на WEB-порталі необхідно мати особистий електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Для авторизації за ЕЦП потрібно виконати такі кроки:

На екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» ознайомитись зі списком АЦСК (Акредитований центр сертифікації ключів), ЕЦП яких підтримує WEB-порталі ПФУ.

Якщо Ви маєте ЕЦП одного з цих АЦСК:

- виберіть відповідний АЦСК;

- виберіть файл ключа;

- введіть пароль ключа.

Якщо у Вас немає ЕЦП одного з запропонованих АЦСК, Вам необхідно звернутись до запропонованих АЦСК та отримати ЕЦП.

Адреси отримання ключів та зразки заповнення заяв можна переглянути на сайті Центру сертифікації ключів Державної фіскальної служби України – www.acskidd.gov.ua/reglament.


 

 

 

 

ПЕНСІЇ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ

11.10.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до Закону України від 01.06.2000 № 1767-III «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пенсії за особливі заслуги перед Україною починаючи з 11.10.2017 встановлюються органами Пенсійного фонду України.

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до органу Пенсійного фонду України заява про встановлення пенсії з необхідними документами.

Відповідно до статті 1 цього Закону пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам України, а саме:

1) Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями «За відвагу», чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «народний»;

2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;

6) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «заслужений», державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

7) депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

8) матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Вищезазначені пенсії встановлюються органами Пенсійного фонду України як надбавка до розміру пенсії. Розмір надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із Законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» встановлюється від 20 до 40 відсотків розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

У разі якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, передбачених статтею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, орган Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.

Законом № 2148 змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, а саме: пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права.

Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і до неї додаються всі необхідні документи, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.


 

 

 

 

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів сам по собі не є корупцією і не утворює складу корупційного делікту, однак, залишаючись неврегульованим, він створює передумови для зловживання владою, відхилення від суспільних очікувань, корупції. За порушення вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачено адміністративну і дисциплінарну відповідальність.

Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014, регламентує питання, пов'язані з конфліктом інтересів на публічній службі та його врегулюванням. Важливою новацією Закону є запровадження цим законом механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за участі спеціально уповноваженого державного органу- Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів насамперед необхідно з'ясувати сутність ключового терміну-конфлікт інтересів.

Отже, конфлікт інтересів- це конфлікт між публічно-правовими обов'язками і приватними інтересами державної посадової особи, за якого її приватні інтереси, котрі випливають з її положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов'язків або функцій. Іншими словами, конфлікт інтересів- це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов'язки , має приватний інтерес(особисту заінтересованість), який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести. При цьому, приватний інтерес не обмежується фінансовими чи матеріальними інтересами або тими інтересами, які дають службовій особі пряму особисту вигоду, в тому числі неправомірну. Це означає, що конфлікт інтересів може бути пов'язаний із цілком правомірними діями службовця як приватної особи, його належність до громадських організацій, сімейними інтересами тощо, за умови, що ці інтереси здатні з певною вірогідністю реально спричинити неналежний вплив на виконання цією службовою особою своїх службових повноважень. Таким чином, незважаючи на те, що далеко не кожен конфлікт між службовими повноваженнями і приватним інтересом здатен призвести до неправомірних рішень чи діянь, кожен із конфліктів інтересів здатен створити таку ситуацію у випадку, якщо не буде вчасно та належним чином задекларований, оцінений та врегульований.  

Відповідно до Закону можуть бути:

- потенційний конфлікт інтересів;

- реальний конфлікт інтересів.

Потенційний конфлікт інтересів- наявність в особи приватного інтересу у галузі, у якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів- суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

У статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” передбачено:

необхідність вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі- Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Цією статтею передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч Закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.   

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Безпосередній керівник  або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов'язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

Звертаємо вашу увагу, що у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до територіального органу Національного агентства. 

(21.11.2017)


 

 

 

 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ!

11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148) (опубліковано в газеті «Голос України» 10 жовтня 2017 року № 188).

Законом № 2148 внесено зміни до деяких законодавчих актів України в частині адміністрування платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду України, а також щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

1. Зміни до  Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про нотаріат» щодо удосконалення порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Запроваджується щоквартальне подання нотаріусами до органів Пенсійного фонду України звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Встановлено, що звіти подаються нотаріусами до органу Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна платниками здійснюється також за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

На обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України нотаріуси протягом 10 робочих днів надаватимуть довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Крім того, на запити Пенсійного фонду України та його територіальних органів надаватиметься інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Зазначені зміни набирають чинності з 11 жовтня 2017 року.

На сьогодні Пенсійним фондом України опрацьовуються зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 09.11.1998 № 1740, щодо форми та порядку подання нотаріусами звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна.

2. Зміни до  Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - в частині уточнення порядку відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 частини першої     статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та призначених після дня набрання чинності зазначеним Законом відповідно до пунктів 2-8 частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у період до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Крім того, згідно підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону № 2148 підприємства та організації (крім сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на:

- підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

- на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком  № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 цього Закону.

Покриття зазначених витрат здійснюється до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за раніше діючим порядком.

Зазначені зміни набирають чинності з 1 січня 2018 року.

3. Зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - в частині сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка з 1 січня 2018 року становитиме п’ятнадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

За осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, сплачуватиметься єдиний внесок. Органи соціального захисту населення подаватимуть до органів доходів і зборів звітність щодо нарахування єдиного внеску за таких осіб.

Платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Єдиний внесок для таких платників нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. Єдиний внесок сплачуватиметься зазначеними платниками до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, скасовано норму щодо можливості сплачувати єдиний внесок у сумі, яка не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску. Такі платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць.

Змінено строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. Єдиний внесок такі платники сплачуватимуть за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Передбачено, що договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

Зазначені норми набирають чинності з 1 січня 2018 року.

4. Зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - в частині покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який сплачується підприємствами, установами, організаціями за працюючих осіб з інвалідністю у розмірі 8,41%, підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, у розмірі 5,3 %, підприємствами та організаціями громадських організацій  осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких  осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, у розмірі 5,5 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих  осіб з інвалідністю.

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом сум від застосування вищезазначених пільгових розмірів єдиного внеску здійснюватиметься у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із Державною фіскальною службою України.

На сьогодні вищезазначений порядок опрацьовується Пенсійним фондом України.

Для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платники єдиного внеску розраховуватимуть та відображатимуть у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п’ятою та та чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

Зазначені норми набирають чинності з 11 жовтня 2017 року.

5. Зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» -  в частині вилучення положень щодо фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до цього Закону, та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку має право науковий працівник, за рахунок коштів наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів.

Враховуючи, що зазначені зміни набрали чинності з 11.10.2017, за жовтень 2017 року сума, належна до сплати, визначається пропорційно календарним дням жовтня місяця шляхом ділення різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку має право науковий працівник, на 31 (кількість календарних днів у жовтні) та множенням на 10 (кількість календарних днів до набрання чинності зазначених змін).

Починаючи з листопада 2017 року фінансування вищезазначеної різниці платниками не здійснюється.

Заборгованість зі сплати різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за періоди до 11.10.2017 року стягується в судовому порядку.

(02.11.2017)


 

 

 

Зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III

Криворізьке північне об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148, яким внесено зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III, та з метою правильності застосування норм чинного пенсійного законодавства повідомляє:

Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пенсії за особливі заслуги перед Україною починаючи з 11.10.2017 встановлюються територіальними органами Пенсійного фонду України.

Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до територіального управління Пенсійного фонду України заява про встановлення пенсії з необхідними документами.

Рішення про встановлення (перерахунок, відмову) пенсії за особливі заслуги перед Україною по всіх заявах, поданих після 11.10.2017, приймаються територіальними управліннями Пенсійного фонду України, в тому числі щодо осіб, зазначених у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», а саме:

- ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

- особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

- депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

- матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку

Заяви, подані до 11.10.2017 розглядаються у раніше встановленому порядку.

Законом № 2148 змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною:

 - з дня звернення за встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною з усіма необхідними документами (але не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148);

- з дня набуття права на пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права (не раніше дати призначення особі пенсії та набуття чинності Закону 2148).

У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

(26.10.2017)


 

 

 

 

Про пенсійну реформу

03 жовтня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

Основними змінами, які впливатимуть на розмір пенсії є:

- осучаснення пенсій (перерахунок) з 01.10.2017, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки (3764,40грн.), із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%,

- - перерахунок мінімальної пенсії за віком  непрацюючим пенсіонерам в розмірі прожиткового мінімуму (визначеного станом на 1 жовтня 2017 року), який складає 1452 грн.,

- відновлення з 01.10.2017 виплати пенсій працюючим пенсіонерам у повному обсязі  незалежно від отримуваного заробітку (доходу),

- особам, яким призначені спецпенсії після 01.10.2011 (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) в період роботи на посадах, які пердбачені законами України “Про державну службу” “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів” виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.  Після звільнення — поновлюється виплата спецпенсії в повному розмірі.

 Зазначені пенсії, призначені до 01.10.2011, в період роботи на посадах, які передбачені спецзаконами, виплачуються у розмірах, обчислених відповідно до цих Законів.

-  з  01.10.2017  скасовуються пенсії за вислугу років працівникам освіти та охорони здоров’я, крім артистів. При цьому, особам, які на 01.10.2017 мали стаж та відповідний вік, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, така пенсія призначається за їхнім зверненням в будь-який час,

- з 01.10.2017 збережено право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали  п'ятеро дітей або інвалідів з дитинства (50 років), військових — учасників бойових дій (55 років), ліліпутів і диспропорційних карликів  (40/45 років), чорнобильців (зі зниженням пенсійного віку).

- зберігаються умови для призначення пенсій  за віком у 2017 році  із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за останні три роки (2015, 2016 та 2017) —  3764,40 грн., із застосуванням вартості одного року страхового стажу -  1,35%. З 01.01.2018 по 31.12.2018 призначення пенсій проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за два останні роки (2016 та 2017) та коефіцієнту стажу – 1%,

- починаючи з 01.01.2018 право на призначення пенсії після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, у яких страховий стаж буде не менше 25 років. Вимога до мінімального страхового стажу поступово збільшуватиметься (щороку на 1 рік). У 2028 році право на призначення пенсії  за віком після досягнення 60 років мають тільки ті особи, у яких не менше 35 років стажу.

-  у 2018 році при наявності страхового стажу від 15 років до 25 років, право на пенсію за віком матимуть особи, які досягли 63 років. Щорічно цей стаж буде збільшуватися на 12  місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році. Тобто, у 2028 році право на пенсію у віці 63 роки матимуть особи зі стажем роботи від 25 до 35 років.

-  починаючи з 1 січня 2019 року при наявності страхового стажу від 15 до 16 років, пенсії призначаються після досягнення віку 65 років.  Щорічно цей стаж буде збільшуватися на 12 місяців до досягнення діапазону від 15 до 25 років у 2028 році,

- починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку,

-  до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 цього Закону включаються періоди:

підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування:

- з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, незалежно від сплати внесків;

- з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення (відмови) від сплати єдиного внеску),

- перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно,

- навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно.

- перерахунки працюючим пенсіонерам по стажу або по стажу та заробітку з  1 квітня 2018 року будуть проводитися автоматично для тих осіб, які мали право на такий перерахунок, але не звернулися із заявою до 1 березня  2018 року,

-  договором про добровільну участь передбачена можливість одноразової сплати особою єдиного внеску  за 2 роки.

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт:

-  за період до 12 місяців х 2;

- за період від 13 до 24 місяців х 1,5.

- спеціальні пенсії автоматично переводяться на пенсії, обчислені на загальних  підставах, якщо розмір такої пенсії збільшується,

-  з 01.01.2018 для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, буде встановлено в розмірі 40 % мінімальної заробітної плати, визначеної законом, і не має бути меншим прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.    

(11.10.207)

 

 

 

 

 

ЩО САМЕ ЗМІНИТЬСЯ У РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЙ?

1. За новими правилами, на пенсію впливатимуть:

• середня заробітна плата застрахованої особи. При розрахунку пенсії до уваги береться персональна заробітна плата особи за всі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року;

• середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за даними Пенсійного фонду України, за попередні 3 роки (за 2014-2016 рр. - у розмірі 3764,4 грн. (на сьогоднішній день для 8,2 млн. осіб пенсія розрахована за застарілим показником зарплати - 1198 грн. було 2007 року);

• тривалість страхового стажу, протягом якого особа сплачувала пенсійні внески;

• вартість одного року страхового стажу. Згідно із запропонованими Урядом змінами до пенсійного законодавства, вартість одного року страхового стажу зменшується з 1,35% до 1% у формулі визначення коефіцієнту страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу (Кс) - один із показників (коефіцієнтів), який використовується у формулі обчислення пенсії. Кс напряму залежить від тривалості стажу застрахованої особи.

Розмір пенсії за віком розраховується у такому порядку:

Розмір пенсії = Сз х ІКЗ х Кс

Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, за даними Пенсійного фонду України.

ІКЗ - Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати обчислюється як співвідношення розміру отримуваної персональної зарплати особи по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду України (дані про таку зарплату кожен може отримати в будь-якому відділенні Пенсійного фонду України).

Кс - коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, яка включає тривалість місяців роботи особи та величину оцінки одного року страхового стажу (у розрахунку на місяць). Сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а з січня 2018 року цей показник знизиться та становитиме 1%.

Уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року перерахувати раніше призначені пенсії із використанням середньої заробітної плати на рівні 3764,40 грн. (середній розмір заробітної плати за 2014, 2015 та 2016 роки). Цей показник також застосовується для обчислення пенсій, що призначаються в 2017 році. Такий перерахунок пенсій називається «осучасненням» пенсій.

2. ЩО ТАКЕ «ПЕНСІЙНИЙ КОРИДОР»?

Сьогодні право на пенсію за віком мають чоловіки, яким виповнилося 60 років, і жінки, яким виповнилося 58 років (60 років починаючи з 2021 року), за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, в яких страховий стаж буде не менше 25 років. Вимога до мінімального страхового стажу буде поступово збільшуватися (щороку на один рік). У 2028 році право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, у яких буде не менше 35 років стажу.

Особи матимуть право на пенсію за віком у віці 63 роки за наявності на 1 січня 2018 року стажу від 15 до 25 років. У наступні роки цей стаж щорічно буде відповідно збільшуватися на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році. Тобто, у 2028 році право на пенсію у віці 63 роки матимуть особи зі стажем роботи від 25 до 35 років.

Якщо особа станом на 1 січня 2019 року матиме стаж від 15 років, але меншої тривалості, ніж це необхідно для призначення пенсії у 63 роки, пенсія буде призначатись тільки при досягненні 65 років. Мінімальний стаж, необхідний для отримання пенсії із солідарної системи, щорічно збільшуватиметься на 12 місяців. Тобто, у 2020 р. мінімальний стаж складатиме від 15 до 17 років, у 2021 р. - від 15 до 18 років, у 2022 році - від 15 до 19 років і т. д. У 2028 році особи зі стажем від 15 до 25 років матимуть право на пенсію у 65 років.

При цьому передбачається надати можливість особі призначати пенсію після допрацювання нею необхідної тривалості страхового стажу, який було визначено на дату досягнення пенсійного віку (60, 63, 65 років), тобто після того, як особа допрацює необхідну тривалість стажу.

3. ЯКИЙ САМЕ ЗАРОБІТОК ВРАХОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ?

Для обчислення пенсії враховується тільки офіційна заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, тобто заробіток, з якого сплачено внески. За бажанням особи для розрахунку пенсії може бути враховано заробіток за будь-які 5 років підряд за більш ранній період (до 1 липня 2000 року). Це можливо за умови надання особою довідки (підтвердження) про заробітну плату (з первинними документами) або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців. Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, враховується за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

 

 

 

 

 

Збільшуй свій страховий стаж!

Із 01.01.04 набув чинності Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, відповідно до якого кожній особі необхідно набути не трудовий, а страховий стаж, що складається із місяців. Місяць, за який не сплачені страхові внески, не зараховується до страхового стажу людини.

Згідно із статтею 24 Закону №1058 до страхового стажу, при призначенні пенсії, зараховуються лише ті періоди, за які сплачено внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за умови, що сума страхових внесків, сплачених за відповідний місяць, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, починаючи з моменту набуття чинності Закону України № 1058, тобто з 01.01.2004. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладання договору.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Куди необхідно звернутись?

Особи, які бажають взяти добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування подають заяву до органу доходів і зборів за місцем проживання. В строк не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви від особи, органом доходів і зборів укладається договір.

Хто може взяти участь ?

- особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску.

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України.

- громадяни України, які проживають або постійно працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства.

РОЗМІРИ страхових внесків за Договорами добровільного страхування

Період з - до

Розмір мінімального страхового внеску за місяць

Розмір максимального страхового внеску за місяць

з 01.01.2017
до 30.04.2017 (мінімальна зарплата 3200 грн) (прожитковий мінімум для працездатних осіб 1600 грн)

704 грн (3200 х 22%)

8 800 грн (40 000 х 22%)

з 01.05.2017 до 30.11.2017 (мінімальна зарплата 3200 грн) (прожитковий мінімум для працездатних осіб 1684 грн)

704 грн (3200 х 22%)

9 262 грн (42 100 х 22%)

з 01.12.2017
до 31.12.2017 (мінімальна зарплата 3200 грн) (прожитковий мінімум для працездатних осіб 1762 грн)

704 грн (3200 х 22%)

9 691 грн (44 050 х 22%)

Пам’ятайте ! Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дозволить Вам мати повний страховий стаж!

(20.07.2017)

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ДЕРЖАВНА МОВА

Згідно зі статтею 21 Закону України “Про державну службу” вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Особливу увагу необхідно звернути на те, що в переліку документів необхідних для подання до державної установи особами, які бажають взяти участь у конкурсі є посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Згідно із пунктом 1 Розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” пункт 5 частини першої статті 25 Закону набрав чинності з 01 травня 2017 року.

Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння державною мовою.

Отже, особи, які претендують на зайняття посад державної служби за результатами конкурсу, подають повний перелік документів, передбачених частиною першою статті 25 Закону, включаючи посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) надаються вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

 Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

(11.07.2017)

 

 

 

Заробітна плата у конверті: вигода чи небезпека?

Якщо роботодавець віддає своїм працівникам заробітну плату «в конверті» без оформлення трудового договору, без занесення відповідного запису про місце роботи в трудовій книжці або, якщо заробітна плата нарахована згідно розрахункової відомості менше тієї суми, що знаходиться «в конверті» - працівник втрачає:

 Офіційну щомісячну заробітну плату, із розрахунку якої буде призначатися трудова пенсія по новому пенсійному законодавству, а при роботі без договору – і весь трудовий стаж;

 Заробітну плату під час щорічної відпустки (відпускні) і саму відпустку, що належить працівникові по закону;

 Грошову компенсацію за невикористані дні відпустки;

 Суму індексації заробітної плати у зв’язку з підвищенням цін;

 Всі доплати, що передбачені трудовим законодавством: за роботу в нічний час, за понаднормові роботи і роботу у святкові дні тощо;

 Допомогу по тимчасовій непрацездатності на час лікарняного (лікарняні), а жінки ще й допомогу по вагітності та пологам;

 Оплату та суму відпустки  по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (а при необхідності – відпустку до 6-річного віку);

 Суму належного щомісячного  відшкодування збитку  у випадку трудового каліцтва або профзахворювання (регрес), а також одноразової виплати допомоги (в т.ч. родині у випадку смерті працівника);

 Вихідну допомогу (середньомісячну заробітну плату) при звільненні працівника під час скорочення штатів;

 Допомогу по безробіттю, розмір якої залежить від офіційної середньомісячної заробітної плати;

 Інші можливості повернути через звернення до суду належні працівникові суми грошової допомоги, компенсації і взагалі пред‘явити претензії роботодавцю, тому що працівник працює на нелегальному положенні.

 Розрахунок пенсійних виплат обліковується через суми проведених відрахувань, тому необхідно пам’ятати: нелегальна заробітна плата обов’язково матиме негативні явища, а саме: для роботодавців – штрафи та кримінальну відповідальність, для працівників – відсутність пенсії та соціальну незахищеність.

Працівники Криворізького північного об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області постійно закликають до оформлення трудових відносин легально, щоб не дати українцям бути ошуканими. Отримати державні гарантії у сфері праці та соціального захисту можуть лише ті люди, які працюють офіційно і мають «білу» заробітну плату. Достойна пенсія, лікарняні, послуги Служби зайнятості, оплачувана відпустка – усе це недоступно для тих, хто отримує зарплату в конверті.

 

 

 

 

Законом України «Про зайнятість населення» передбачені пільги  зі сплати ЄСВ у вигляді компенсації витрат на сплату ЄСВ у розмірі від 50% до 100%, а саме:

1.  ч. 3 Ст. 24 Закону передбачено компенсацію 50% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував працівникові зарплату в розмірі не менше 3-х мінімільних зарплат. Така компенсація виплачується ПФУ згідно Постанови КМУ від 13 березня 2013 р. N 153;

2. Ст. 26 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцям, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років соціально незахищених громадян ("які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці"), направлених центром зайнятості. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін (зверніть увагу — йдеться саме про згоду сторін, а не за власним бажанням працівника) до закінчення 2-річного строку сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету відповідного фонду або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний;

3. Ст. 27 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років безробітних, направлених центром зайнятості, на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного.

Нагадаємо, що до суб'єктів малого підприємництва (СМП) відносяться фізичні особи-підприємці та юридичні особи з середньою кількістю працівників на рік до 50 осіб і річним доходом до 10 млн. євро (ч.2 ст. 55 Господарського кодексу України).

Як і у випадку роботодавців, які працевлаштовують недостатньо конкурентоспроможних громадян, при звільненні працівника, за якого виплачувалася така компенсація, з ініціативи роботодавця до закінчення дворічного терміну з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до відповідного бюджету (залежно від джерела компенсації) або на його робоче місце за направленням місцевого центру зайнятості в межах дворічного терміну працевлаштовується інший безробітний.

Постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347  затверджено  Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва. 

У цьому Порядку термін «компенсація» означає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI ЄСВ, сплаченого за працевлаштованого за направленням територіального органу Державної служби зайнятості на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

Відповідно до цього Порядку право на компенсацію ЄСВ, зокрема, мають:

- роботодавці, які працевлаштовують на нове робоче місце строком не менше ніж на 2 роки за направленням територіального органу ЦЗ зареєстрованих безробітних із числа молоді, яка закінчила або припинила навчання та яка вперше приймається на роботу;
- роботодавці, які є СМП і працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу.

Більш детальну інформацію про порядок отримання компенсації на сплату ЄСВ Ви можете отримати в Криворізькому північному об’єднаному управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області.

(14.04.2017)


 

 

 

Дотримання мінімального розміру заробітної плати - обов’язок кожного роботодавця

Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік, затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 р. N 1801-VIII, складає 3200 грн. на місяць (або 19,34 грн. за годину у погодинному розмірі).

З 1 січня 2017 року жодному працівнику, у тому числі у бюджетній сфері, не може нараховуватись заробітна плата менше 3200 грн. за повний місяць. 

Незалежно від того, працюєте ви за наймом у юридичної особи або у фізичної особи-підприємця — вони є для вас роботодавцями і зобов’язані дотримуватись норм діючого законодавства.

Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше, ніж у встановленому законодавством розмірі, яка може складатися з: окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

УВАГА! Правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не працює, коли згідно трудового договору, робота проводиться на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної норми праці.

У цих випадках заробітна плата нараховується пропорційно виконаному обсягу роботи. Також необхідно пам’ятати, що у цьому випадку страховий стаж буде так само зараховуватись пропорційно.

У разі недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність. 

(06.04.2017)


 

 

 

 

Про стан виконання Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» № 1066- VIII від 31.03.2016 року

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» від 31.03.2016 № 1066-VIII, яким поширено дію Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» на працівників, які видобувають магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди.

Абзацом 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», які працювали на підземних роботах не меньш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80% середньої плати шахтаря, але не меньш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

У зв’язку з цим запрошуємо до управління пенсіонерів, на яких поширено дію Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» від 31.03.2016  № 1066-VIII.

(30.01.2017)


 

 

 

 

Про  виконання  вимог Закону України “Про запобігання корупції” в Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області

Закон  України  «Про запобігання корупції» визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в публічній та приватній сферах суспільних відносин, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, відповідальність  за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Зазначений Закон докорінно змінює загальнодержавний підхід до розуміння корупції та антикорупційних заходів, містить низку новел та  правових інститутів.  Закон України «Про запобігання корупції» зосереджено на механізмах, спрямованих на запобігання виникненню та врегулюванню корупції.

Одним із основних механізмів запобігання корупції є запровадження добору висококваліфікованих кадрів, які б одночасно відповідали вимогам доброчесної поведінки.

Закон «Про запобігання корупції» приділяє велику увагу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Особи, уповноважені на виконання функцій держави зобов’язані вживати заходів щодо недопущення та врегулювання реального чи потенціального конфлікту інтересів.

При працевлаштуванні на посади державної служби, кандидат зобов’язаний подати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік та у разі призначення на посаду пройти спеціальну перевірку. Під час спеціальної перевірки перевірятиметься не лише достовірність поданої інформації про фінансовий, майновий стан, наявність у кандидата та близьких йому осіб корпоративних прав, про притягнення до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення, а і відомості про стан здоров’я,  освіту кандидата тощо.

Зі вступом на публічну службу діяльність державного службовця супроводжується низкою обмежень, пов’язаних із забороною:

- займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

- входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 - використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

- безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб;

- працювати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким особам.

У разі вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи уповноважені на виконання функцій держави притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно – правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Зазначені положення Закону набувають більшої ваги з огляду на те, що суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону стають не лише посадові особи, які отримують заробітну плату з державного або місцевих бюджетів, а і особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Це, зокрема стосується осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу під час розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а також у встановлених законом випадках інші особи).

З урахуванням того, що на сьогодні однією з причин поширення корупції в державі є толерантне ставлення громадян до цього ганебного явища, ще одним важливим механізмом запобігання корупції, що знайшов своє місце в Законі, є залучення громадськості до участі у запобіганні та протидії корупції та інформування населення щодо результатів реалізації державної антикорупційної політики.

Ці положення Закону мають особливу важливість з огляду на необхідність встановлення громадського контролю за діяльністю влади з боку громадського суспільства. При цьому, Закон передбачає, державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Механізмом, спрямованим на запобігання поширення корупції, є також створення єдиних засад формування державної антикорупційної політики. Цей напрямок антикорупційної діяльності забезпечуватиме Національне агентство з питань запобігання корупції, яке згідно із Законом проводитиме аналіз, зокрема:

- стану запобігання та протидії корупції в Україні;

- організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо  корупції;

- формування  та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно – правових актів з цих питань тощо.

Останній напрямок діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції є важливим з огляду на те, що як доводить практичний досвід, на сьогодні, поширені випадки наявності дефектів нормативно-правових актів, які дозволяють в подальшому посадовим особам при виконанні своїх службових обов’язків вчиняти корупційні правопорушення.

Протидія корупції включає широкий спектр заходів, спрямованих на зменшення її обсягів та обмеження впливу на соціальні процеси, усунення соціальних передумов корупції, причин і умов корупційних правопорушень.

Міжнародний досвід свідчить про те, що застосування таких механізмів запобігання корупції дозволяє значно знизити рівень поширення корупції в державі.

Систематично розглядаючи питання антикорупційного законодавства на семінарах «Правова освіта» в  Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, працівники управління мають необхідну базу знань щодо  заходів та механізмів спрямованих на запобігання виникненню корупції, а також відповідальності за корупційні правопорушення, що суттєво впливає на попередження корупції в управлінні.

(05.01.2017)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27