Повідомлення про помилку

  • User warning: The following module is missing from the file system: video. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: video_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).

Положення про відділ

Основні завдання та функції відділу з питань культури:

- Проводить єдину політику з питань культури та мистецтва через відділи, управління, служби та комітети виконкому районної у місті ради, заклади культури, громадські організації, творчі самодіяльні колективи району.

- Створює необхідні умови для відродження, збереження і розвитку української та інших національних культур, задоволення культурних потреб різних верств населення.

- Організовує змістовне дозвілля мешканців району, насамперед дітей, підлітків і молоді, та складає щомісячно план по організації дозвілля мешканців району.

- Організовує проведення районних заходів культурно-просвітницького, мистецького напрямку, масових заходів з нагоди державних, професійних свят, знаменних подій.

- Надає допомогу і здійснює контроль щодо проведення культурно-мистецьких заходів у районі іншими закладами, організаціями.

- Сприяє покращенню бібліотечного обслуговування жителів району, пропаганди української книги.

- Координує і направляє роботу бібліотек, музичних шкіл, палаців культури  по естетичному  вихованню підростаючого покоління.

- Сприяє розвитку театрального, хореографічного, музичного, образотворчого та інших видів мистецтв, художньої самодіяльності в організаціях та установах району;

- Бере участь у виявленні обдарованих дітей та молоді, сприяє їх подальшому творчому зростанню.

- Здійснює контроль за діяльністю закладів, установ, організацій,  ЗМІ, суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних з проведенням видовищних заходів, видавництвом, тиражуванням, розповсюдженням фото-, відео-, кіно- і друкованої продукції з метою попередження пропаганди насильства, жорстокості,  сексуальної розпусти, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок серед молоді і неповнолітніх. Зважаючи на особливості місцевих умов, звичаї, традиції, може визначати додатково     територію і місця, в яких заборонено розповсюдження продукції сексуального характеру та проведення видовищних заходів сексуального характеру. Повідомляє органи ліцензування у разі виявлення  порушень ліцензійних умов суб’єктами господарювання у сфері захисту суспільної моралі.

- Забезпечує охорону пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання. Сприяє здійсненню охорони, реставрації, використання пам’яток історії, культури, паркових комплексів, розташованих у районі; вносить пропозиції до відповідних органів щодо оголошення об’єктів, що мають історичну культурну цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом.

- Сприяє організації благодійних концертів для малозабезпечених верств населення.

- Сприяє створенню в районі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій.

- Створює умови для розвитку культури; сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій на території району.

- Організовує роботу щодо створення реєстру ділової активності об’єктів малого бізнесу у сфері відпочинку та розваг.

- Здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську  діяльність.

- Уносить до міськради пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання суб'єктів господарювання, які належать до комунальної власності; спільно з галузевими структурними підрозділами виконкому міськради здійснює за дорученням міськради заходи щодо їх ліквідації, реорганізації, перепрофілювання.

- Здійснює контроль за матеріальною відповідальністю керівників підпорядкованих суб'єктів господарювання, які належать до комунальної власності, за переданим їм до управління комунальним майном, бере участь у прийманні-передачі справ та комунального майна при зміні керівника.

 

Погоджує:

- заяви про укладання договорів оренди комунального майна, у т.ч. на конкурсних засадах, подані фізичними та юридичними особами до відділу погоджувальних процедур та безпосередньо до управління комунальної власності міста виконкому міськради; контролює спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міськради стан утримання та збереження комунального майна, виконання умов договорів оренди, своєчасності находження орендної плати та комунальних платежів, цільове використання об'єктів оренди, бере участь в обстеженні технічного стану об'єктів оренди;

- умови відчуження (продажу) об'єктів, які належать до комунальної власності міста і знаходяться на території району.

- Уживає заходів щодо недопущення впродовж доби перевищення рівнів шуму, визначених санітарними нормами на захищених об’єктах.

- Уносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районної у місті ради, її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень.

- Надає у визначеному порядку інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів, в електронному та паперовому вигляді.

- Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань діяльності територіальної громади.

- Здійснює облік і звітність всієї роботи.

- Здійснює планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.

- Розглядає листи, заяви, скарги громадян, які відносяться до компетенції відділу, здійснює заходи щодо їх усунення. Інформаційні запити розглядаються у терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

- Здійснює погоджувальні процедури, надає адміністративні послуги в режимі „Одного вікна ” в обсязі, який визначається рішенням виконкому районної у місті ради.

- Здійснює функції органу управління закладами, що знаходяться в підпорядковані виконкому районної у місті ради.

- Обмежує цілодобовий режим роботи об’єктів малого бізнесу у випадку порушення ними правил додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

- Сприяє формуванню єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних засад і утвердження здорового способу життя у сфері культури.

- Проводить в установленому порядку наради, семінари, конференції, що належать до компетенції відділу, доводить вимоги нових нормативів актів та їх роз’яснення.

- Здійснює розроблення документації системи управління якості та забезпечує її впровадження в межах компетенції відділу.

-Забезпечує функціонування та постійне удосконалення системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.

-Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.