Законодавча база

Перелік документів та нормативно-розпорядчих актів, якими керується відділ бухгалтерського обліку в повсякденній роботі

1.   Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 966-XIV.

2.   Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Міністерством фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

5. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ііі // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001, № 37-38. - ст. 189 із змінами. (остання редакція від 02.06.2009).

6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХіУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365 (остання редакція від 01.01.2007).

7. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889-іУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37 (остання редакція від 01.01.2010 ).

8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181-111 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 10 (остання редакція від 30.04.2010).

9. Постанова Верховної ради України "Про структуру бюджетної класифікації України" від 12.07.1996 № 327/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 42 (остання редакція від 11.02.2001).

10. Наказ Державного казначейства України "Про затвердження змін до Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету" від 31.03.2005 №57 (із змінами від 28.12.2009 № 547).

11. Наказ Державного казначейства України "Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 06.02.2004 № 21 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 р. за № 285/8884) із змінами і доповненнями.

12. Наказ Державного казначейства України "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ" від 14.02.2005 №28 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за № 288/10568).

13. Наказ Державного казначейства України "Про затвердження Змін та доповнень до Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ" від 27.05 .2005 № 98 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2005 р. за № 649/10929, редакція від 27.05.2005).

14. Наказ Державного казначейства України " Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ" від 8 грудня 2000 року № 125 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 р. за №937/5158).

15. Наказ Державного казначейства "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання"

16. Наказ Державного казначейства України "Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України" від 02.12.2002 № 221 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 р. за N 976/7264, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 152 від 08.05.2008).

17. Наказ Державного казначейства України "Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами" від 18.11.2002 року № 213 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України. 2.12.2002 року за № 938/ 7226, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства №485 від 17.11.2008).

18. Наказ Державного казначейства України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 04.11.2002 № 205 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 р. за N 919/7207, редакція від 21.01.2010).

19. Наказ Державного казначейства України "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України" від 09.08.2004 № 136 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2004 р. за № 1068/9667, редакція від 06.02.2010).

20. Наказ Державного казначейства "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання" № 100 від 06.10.2000 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2000 р. за № 747/4968, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 98 від 27.05.2005).

21. Наказ Міністерства Фінансів України, Головного управління Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ" від 30.10.98 №90 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 р. за № 728/3168, редакція від 01.11.2005).

22. Наказ Міністерства фінансів України, Державного казначейства України "Щодо затвердження Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів" від 05.03.2009 № 84, зміни згідно наказу Державного казначейства № 116 від 24.03.2009).

23. Закон України "Про оплату праці" №108/95-ВР від 24.03.95 р.;

24. Закон України "Про відпустки" №504/96-ВР від 15.11.96 р. ("ГК" №19/98);

25. Кодекс законів України про працю (гл. 7);

26. Закон України "Про колективні договори і угоди" №3356-XII від 01.07.93 р.

27. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 25.04.97 р. №234/97-ВР та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів громадян" від 07.05.98 р . №663

28. Бюджетний кодекс України

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228

30. Наказ Мінфіну №57 від 28.01.2002 р.

31. Постанова №228 – КМУ від 28.02.02 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів.

32. Постанова №1078 від 17.07.2003р. «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

33. Кзот України

34. Постанова Кабінету міністрів України від 13.12.1999р. №2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

35. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»

36. Закон «Про бюджет України на 2012 рік»