Файницька Олена Миколаївна 

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

1. Забезпечує:

 • суворе дотримання вимог чинного законодавства в діяльності  виконавчих органів ради, відповідність законодавству рішень виконкому районної в місті ради і розпоряджень голови районної в місті ради;
 • відповідно до законодавства організаційну роботу виконкому районної в місті ради   у проведенні виборів і референдумів;
 • планування роботи виконкому районної в місті ради, відділів та структурних підрозділів;
 • підготовку матеріалів для розгляду виконкомом районної в місті ради;
 • підготовку пропозицій для розгляду радою, головою районної в місті ради щодо структури та чисельності виконкому, призначення  та звільнення керівників структурних підрозділів виконкому, питань служби в органах місцевого самоврядування;
 • організацію кадрової роботи у виконкомі районної в місті ради  відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування, облік і навчання кадрів;
 • організацію діловодства у виконкомі районної в місті ради, роботу зі зверненнями громадян та їх об’єднань, контроль за виконанням рішень міської і районної в місті рад, їх виконавчих комітетів, розпоряджень  та доручень державних органів за напрямком роботи, вирішення адміністративно-господарських питань діяльності виконкому районної в місті ради;  
 • координацію організаційно-масової роботи та нагородження відзнаками голови районної в місті ради та виконкому районної в місті ради;
 • гласність щодо діяльності виконкому районної в місті ради,   оприлюднення рішень виконкому районної в місті ради, розпоряджень голови районної в місті ради на офіційному вебсайті виконкому районної в місті ради.

2. Готує пропозиції щодо фонду оплати праці.

3. Уносить пропозиції щодо формування кадрового резерву посадових осіб виконкому та просування їх по службі.

4. Забезпечує функціонування системи управління якістю та інформаційною безпекою у виконкомі Покровської районної в місті ради, є уповноваженим з питання запровадження системи управління якістю та інформаційною безпекою.

5. Проводить моніторинг функціонування щодо покращання інформаційної відкритості у виконкомі Покровської районної в місті ради.

6. Здійснює контроль за виконавською дисципліною у виконкомі.

7. Здійснює підготовку до перерозподілу трудових резервів в особливий період.

8. Забезпечує роботу з розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян.

9. Спрямовує і контролює роботу:

 • організаційного відділу;
 • загального відділу;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців;
 • відділу з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;
 • спеціалістів юридичних та адміністративно-господарських питань.

    10. Очолює:

 • тендерний комітет   виконкому Покровської районної в місті ради;
 • координаційну комісію з питань забезпечення функціонування системи управління інформаційною безпекою в органах місцевого самоврядування району;
 • координаційну комісію з питань забезпечення функціонування системи управління якістю в органах місцевого самоврядування району;
 • експертну комісію виконкому районної в місті ради;
 • комісію із соціального страхування;
 • комісію з питань матеріально-господарської діяльності виконкому Покровської районної в місті ради;
 • комісію з категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.