Повідомлення про помилку

  • User warning: The following module is missing from the file system: video. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: video_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).

Положення про відділ

Основні завдання Управління праці та соціального захисту населення:

- Розробляє і вносить пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільові програми з питань соціального захисту, захисту малозабезпечених верств населення, одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей, сімей, які втратили годувальника, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших громадян, які цього потребують, інших цільових програм та заходів у межах покладених повноважень та за напрямками, а також виконує інші доручення керівництва виконкому районної у місті ради.

- Забезпечує діяльність:

      Комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

      рад: з питань безпечної життєдіяльності населення, Координаційної з соціальних питань;

      комісій: по розгляду питання, пов’язаного із встановленням статусу учасника війни, по визначенню статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань поновлення прав реабілітованих, по розгляду спірних питань, пов’язаних з наданням населенню допомог та субсидій, з питань проведення безоплатного капітального ремонту  жилих будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб;

     «мобільного соціального офісу».

- Готує проекти рішень ради, виконавчого комітету, розпорядження голови районної у місті ради з питань, які входять до його компетенції, де окремим пунктом зазначається необхідність та спосіб оприлюднення відповідних нормативно-правових актів. Керівник управління особисто несе відповідальність за ідентичність оригіналу та електронної копії. 

- Веде облік громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства; уживає заходів щодо надання  допомоги у вирішенні соціальних питань пенсіонерів, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей війни, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, сімей загиблих (померлих або визнаних такими, які пропали безвісти), військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або у відставку, громадян, реабілітованих, як жертви політичних репресій, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей, які втратили годувальника, сімей із дітьми, дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених та інших громадян, які цього потребують.

- Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері району, стан справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу.

- Бере участь, у межах своїх повноважень, у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідний території, здійснює реєстрацію колективних договорів та угод, контроль за їх виконанням.

- Бере участь у розробленні цільових програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, програм зайнятості населення.

- Аналізує стан у соціально-трудовій сфері з питання своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати заробітної плати, дотриманням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, законодавства з питань зайнятості, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення, у межах покладених повноважень.

- Здійснює контроль за охороною праці, за забезпеченням соціального захисту працівників суб’єктів господарювання, у тому числі зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

- Бере участь у здійсненні заходів з детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

- Бере участь у розслідуванні групових, а також зі смертельними наслідками випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до чинного законодавства України; приймають рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, веде облік та здійснює аналіз причин їх виникнення.

- Вивчає на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності стан  дотримання режиму праці і відпочинку.

- Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного Фонду України.

- Взаємодіє з організаціями та підприємствами, що постачають електроенергію, природний та скраплений газ, тверде паливо, надають житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та інші, з усіх питань, пов’язаних з наданням пільг і субсидій.

- Сприяє підтримці в актуальному стані єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, програм: житлових субсидій „Наш дім”, соціальних допомог «АСОПД КОМТЕХ», Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

- Організовує роботу з надання встановлених пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, іншим громадянам, що мають право на їх отримання за рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів; встановлюють статуси «учасник війни», «інвалід війни», «сім’я загиблого, померлого ветерана війни», «ветеран праці», «жертва політичних репресій та члени його сім’ї», «жертва нацистських переслідувань», «дитина війни», надає відповідні посвідчення; готує документи на видачу посвідчень постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

- У межах покладених повноважень сприяє полегшенню доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, професійному навчанню.

- Забезпечує формування Центрального банку даних з проблем інвалідності, що включає дані індивідуальних програм реабілітації інвалідів, у межах покладених повноважень.

- Веде облік та здійснює видачу засобів пересування і реабілітації інвалідам, видачу санаторно-курортних путівок ветеранам війни, інвалідам, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

- У межах покладених повноважень уживає заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, непрацездатних громадян похилого віку, що потребують обслуговування вдома, до влаштування у будинки-інтернати інвалідів і непрацездатних громадян похилого віку, які мають потребу у цьому.

- Забезпечує, відповідно до законодавства, призначення та перерахунки громадянам державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій, інші види допомоги та здійснює їх виплати.

- Приймає комплект документів, на підставі яких призначаються допомоги та субсидії згідно з діючим законодавством, організовує перевірку достовірності наданих громадянами відомостей.

- Застосовує передбачені законодавством санкції до порушників умов надання допомог, компенсацій та субсидій.

- Надає в установленому порядку відомості про термін призначених субсидій та розмір їх виплат громадянам, підприємствам - надавачам послуг.

- Вирішує у визначеному порядку питання щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, територіальним центром соціального обслуговування. 

- Бере участь у здійснені заходів з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

- Веде відповідний облік даних і звітність, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність; складає зведені бухгалтерські звіти і баланси.

- Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і надає їх управлінню праці та соціального захисту населення виконкому міськради, фінансовому відділу виконкому районної у місті ради.

- Складає плани витрат і подає заявки на виділення коштів для виплат допомог та субсидій, складає і подає в установленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність, проводить інвентаризацію особових справ і рахунків осіб, які одержують допомогу та субсидії.

- Забезпечує цільове використання коштів, передбачених для вирішення соціальних питань.

- Здійснює надання пільг та фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету пільг особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами.

- Вносить в установленому порядку пропозиції про встановлення піклування та опіки над повнолітніми недієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

- Реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

- Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам і окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним мешканцям району.

- Забезпечує дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян; реалізацію конституційних прав громадян на використання електронних інформаційних ресурсів міста, організацію зворотного зв’язку; об’єктивний і своєчасний розгляд звернень, які надходять на сторінки сайта «Криворізький ресурсний центр».

- Надає адміністративні послуги суб’єктам господарювання, громадянам за принципом «Одного вікна» в обсязі, який визначено рішенням районної у місті ради.

- Інформує, у тому числі через засоби масової інформації, роз’ясненює нормативно-правові акти про охорону праці, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, призначення допомог та субсидій.

- Вносить пропозиції до виконкому районної у місті ради щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.

- Забезпечує  функціонування та постійне удосконалення  системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.

- Забезпечує інформаційну підтримку ресурсів, розміщених на сайті «Криворізький ресурсний центр», які за своїм змістом належать до компетенції управління; удосконалює їх структуру та зміст.

- Забезпечує  реалізацію державної політики з питань створення, використання, розвитку та захисту електронних інформаційних ресурсів міста щодо їх формування та підтримки в актуальному стані, підвищення якості та доступності; надання у визначеному порядку інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів, в електронному та паперовому вигляді.

- Розглядає та надає відповіді на інформаційні запити, у терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

- Надає пропозиції щодо підвищення кваліфікації, підготовці та перепідготовці працівників управління.

- Здійснює функції органа управління закладами соціального захисту, що знаходяться в підпорядкуванні виконкому районної у місті ради.