Положення про відділ

          Основними  завданнями  відділу є:

-   забезпечення створення і оперативного функціонування районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в Україні;

-    реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території;

-    координація діяльності  підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту;

- організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів на підприємствах, в установах та організаціях, які мають мобілізаційні завдання (замовлення).